Катерачен гидовник
Начало България По света Галерия Настройки Статистики Дневник Класации Пътеводител Главен сайт Школа Магазин
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Катерачен гидовник е асоцииран сайт на Вертикален свят, имащ за цел да предостави подробна информация за катерачните обекти в България и по света.
Масиви
Райони в България  -  Връх Ботев  -  Северен Джендем
Северен Джендем
#    Масиви / Стени С M
1
Марагидик
алпийско
1 5

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/koleshev/public_html/includes/functions_new.php on line 458

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/koleshev/public_html/includes/functions_new.php on line 458

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/koleshev/public_html/includes/functions_new.php on line 458
- В оранжево са оцветени тези масиви или стени, които са добавени или актуализирани преди 10 дни.
Сортиране   
Описание на обект Северен Джендем
Видян 1042 пъти  |  Информацията е обновена на 19/03/2011
Местонахождение и характеристика

Северният Джендем представлява северната страна на вр. Ботев. Със своите 2 376 м надморска височина вр. Ботев е първенецът на Стара планина. Намира се в Трояно-Калоферската планина. Северният джендем е стена с ширина повече от 10 км и височина варираща от 400 до 800 м. Прорязана от десетки лавинни улеи, ясно изразени ръбове, скални тераси, различни фирнови полета и множество водопади с различна дължина, тя е една уникална природна даденост. Условно се дели на две части: североизточна и северозападна част. Стената се намира на територията на резерват „Северен Джендем" и е част от национален парк Централен Балкан. Резерватът е обявен през 1983г. с цел да се запазят субалпийските скални местообитания на ендемични, редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти, естествени горски екосистеми. Релефът на резервата е силно начленен от скални проломи, стени, тераси и др. Тук вирее и най-рядкото растение в Стара планина - Балканско плюоскавиче-български ендемит. Сравнително непроучен резерват.


Административен режим

В резервата е забранено абсолютно всякаква дейност на човека и изобщо неговото навлизане в териториите му. Настоящия План за управление Национален парк “Централен Балкан” 2001-2010, Приет с решение № 522 на Министерски съвет от 04.07.2001, стр.130, обаче изрично допуска практикуването на "алпинизъм и скално катерене по категоризираните от БФА алпийски маршрути".


Геоложка характеристика

Въпреки трудната достъпност, масивът на Северния Джендем е сравнително добре изучен в геоложко отношение. Районът е картиран през 60-те години на ХХ век в М 1:25 000 и от тогава са известни общите черти в строежа на масива. Скалните стени са изградени от камбрийски (ок. 500 мил. год.) и късно карбонски гранити (ок. 300 мил. г., формирани през далечната Палеозойска ера), които заедно оформят една от най-забележителните геоложки структури в България - т.нар. Ботеввръшки навлак. За съществуването на тази орогенна структура се знае от средата на ХХ век, а наскоро тя бе допълнително изследвана от екип геолози от Софийския университет (доц. Д. Димов, доц. Я. Герджиков, Е. Балканска и др.). Палеозойските гранити са навлечени (т.е. се разполагат върху) горнокредни варовици и долно терциерни пясъчници. Навличането е с терциерна възраст (в интервала 55-35 милиона години) и е породено от регионална компресия, която е довела до оформянето на геоложкия строеж на Стара планина. Поради силно всечения релеф, навлачната повърхнина е запазена и може да се наблюдава на няколко места в района на Северния Джендем. Тъй като навлечените гранити са много здрави (но крехки!), а разположените под тях седименти са по-меки, навлакът е много добре изразен в релефа: стените на Джендема се издигат над навлачната повърхнина, а под нея се разполага дебел шлейф от блокажи, формирани от разрушаването на гранитите. Геоложката характеристика е от доц. Янко Герджиков.


Климат

Верижният характер на Стара планина и в частност на Средна Стара планина определя нейното значение на важна климатична граница между умереноконтиненталната климатична област на север и разположените на 1ог преходно - континентална , преходно-средиземноморска и странджанска климатична област. Вр. Ботев като най-висок връх оказва и най-голямо влияние върху климата като мощна климатична преграда, а оттам и Северният Джендем в частност.Планината в значителна степен намалява влиянието на северните студени ветрове, но не пропуска от юг към север и по-топлите въздушни маси. Вр. Ботев, след вр.Мургаш, е и най-ветровитото място в страната. Често явление са ветрове със скорост надминаваща 140-150 км/ч. Преобладават северозападните ветрове. По периодичност и сила след северозападните ветрове следват северните и североизточните. Характерна особеност е, че при нахлуването на Югозападен вятър се предизвиква фьон по северните склонове в това число и Северния Джендем и бързо топене на снеговете. Поради релефа на Северния Джендем стената има способността да „задържа" в себе си лошото време. Много често стената и вр. Ботев са обхванати от мъгли и облаци, докато по другите върхове времето е слънчево. Поради голямата денивелация ( 800 м) климатичните условия в началото, средата и края на стената са различни. Често се случва в първата третина температурите да са положителни, снегът мокър, докато в горните части се наблюдава силно заледяване и образуване на ледена кора и скалите с температури достигащи много под нулата. Чест спътник на алпинистите е мъглата, обикновено гъста и непозволяваща видимост повече от 40-50м. Стената започва от около 1 350 метра надморска височина и достига около 2 200 метра надморска височина.


Алпийско разкриване на обекта

Поради отдалечеността на стената от близко населено място нейното опознаване и усвояване започва относително късно. Първото изкачване на стената при зимни условия е осъществено от 17 до 19 януари 1975 г. от четирима алпинисти: Минко Занковски, Марин Милчев, Георги Ибов и Иван Мутафов при тежки снежни условия. Очертаният тур се нарича „80 години БТС" или както е по-известен Централен ръб. На следващата година при зимни условия е изкачен тур „ПСС" на 14 януари от троянски алпинисти. Следват изкачванията на плевенски алпинисти на тур „Малчика". Тур „Варна" е изкачен на 29 и 30 декември 1976 г. от НаскоЛамбов и Радослав Славов. Постепенно към стената проявяват интерес алпинисти от Ловеч, Габрово, Велико Търново и Севлиево. В момента на стената са трасирани около 20 алпинистки тура и няколко техни варианта.


Северният Джендем като обект за зимен алпинизъм

Поради структурата на релефа Северният Джендем представлява един умален вид на една хималайска стена.Обектът предлага теренни форми наподобяващи тези във високите планински вериги. Погрешно би било мнението да се смята, че това е една чисто скална стена. В денивелацията си от 400-800 м се откриват дълги улеи, прошарени от множество прагове, скални ребра, набраздени от стръмни снежно-фирнови полета, на много места силно лавиноопасни. Характерът на изкачванията на Северния Джендем ги отличава от туровете по другите алпийски стени в България. Те не са точно очертани и нямат номерация като например по стените на Вратцата и Мальовица, а следват логични ръбови и места. Това затруднява ориентацията на гостуващите алпинисти, което налага предварителното им запознаване с маршрутите. Походът, изкачванията и прибирането са продължителни, което налага ранно тръгване и добро разчитане на времето, за да могат катерещите до вечерта да се приберат, освен ако не са запланували бивак. През лятото обектът е безопасен. Тогава всеки алпинист, може сам да избере пътя си без да се страхува от пресичането на лавинни улеи и полета. Вероятността да се загуби не би го поставила в бедствено положение, тъй като всяко място пригодено за бивак е безопасно и сигурно, като се изклюочат редките каменопади. С настъпването на зимата тревните улеи се превръщат в опасни лавини, полетата не представляващи проблем през лятото, стават изключително гладки силнофирновани участъци. Поради това Северният Джендем представлява интерес само през зимните месеци. Естествено е за да се справи непознаващ стената алпинист, най-сигурно би било да я проучи през лятото, което ще помогне за избягването на много грешки и тежки последствия. Така, че разглеждането на масива като обект за зимен алпинизъм, всъщност е и най-интересно за всички желаещи да я изкачат. Опасността от подхлъзване през зимата е огромна и често завършва с тежки последствия. Поради факта, че придвижването по снежно-фирновите полета се извършва почти без осигуровка, тъй като образуваният фирн рядко има тази дебелина, нужна за надеждна осигуровка, която да задържи някого при евентуално падане. Често преодолените през лятото камини и цепки представляват в зимно време трудност за катерещите алпинисти. Камините обикновено се натичат с лед, цепките се напълват с лед пречещ да се направи добра осигуровка.Практика е осигуряването да се извършва на пикел забит във фирна или по скални издатъци, Начинът на осигуряване се използва изключително често, а гостуващите алпинисти трудно се справят с този вид осигуровки. Принципно масивът е изграден от средно здрави гранити, които на места за изветрели и ерозирали (тур „Ролинг Стоунс", началните въжета на тур „Път за никъде"). Често по туровете се намират много свободно стоящи камъни, с които алпинистите трябва да се съобразят. Цепките са глухи и плитки, налагащи употребата на къси, често дебели клинове и различни пластини. Поради строежа на скалата, забиването на роолплъгови клинове и спитове изисква повече време отколкото в Рила. Важно е да се знае, че стената е с денивелация поставяща я сред най-дългите в България. С нейните 800 м винаги трябва да се има предвид и евентуално бивакуване. Подходящата екипировка и бивачни съоръжения са преимущество носещо и по-голяма сигурност и безопасност. Гладките склонове са покрити с дълга алпийска трева, която след падане на снеговалеж поляга и става много добра основа за падане на лавини. Дори и валежът на малко сняг по такава трева, често е предпоставка за наличието на лавина. Тези лавини падат бързо, оголвайки целия път, по които са се свлекли. Опасности от подобни лавини има в целия Северен Джендем. Обикновено те са дейни в началото и края на зимния сезон. Някои от туровете преминават през подобни склонове („Водните дупки", „Централния ръб", „Благо", „ПСС", излизането от „Антонио Стойчев"). Почти всички водопади се намират в лавинни улеи и представляват естествен път на снежните маси. Поради това е наложително да се правят изкачвания само при отлични теренни условия, тоест когато вероятността от събаряне на лавина е минимална-здрава фирнова покривка и отсъствието на скоро паднал сняг. При някои турове има и чисто ледени и скално-ледени пасажи („Малчика", „Троян", „Благо", „Ролинг Стоунс"). Характерно е силното заледяване на горната третина от стената -следствие от микроклимата и метереологичните условия. Друга характерна особеност е изобилието на тревни туфи, които се използват за придвижване по склона и скалите.


Необходими алпийски съоръжения

За изкачване от нормално подготвена свръзка са необходими следните съоръжения : 10-12 карабинера, 4-5 примки( за предпочитане е по-голямата дължина), лична екипировка(седалка, каска, протриващо съоръжение за осигуряване, айсбал, пикел или ледена ръка, котки), клеми, ексцентрици, набор различни клинове, чук. За препоръчване е да се катери с двойно въже(2 х50м; 8,5мм) поради естеството на скалите и евентуално дълго аварийно слизане от стената. За турове, които изискват допълнителни съоръжения, необходимото е посочено в описанието на съответния маршрут.


Места за нощуване

Хижа „Видима"

Това е красива триетажна постройка, намираща се до ВЕЦ „Видима" в края на едноименния квартал на гр. Априлци. Разполага със 70 легла за нощуване. До нея се стига посредством градския транспорт на град Априлци по хубав асфалтиран път. Не особено удобен изходен пункт за Северния Джендем поради отдалечеността на хижата от алпийския обект.

Хижа „Плевен"

Отстои на 2-3 часа от хижа „Видима". Намира се на 1504м надморска височина в местността „Бъзов дял". Състои се от две постройки. Главната сграда представлява бетажна постройка с капацитет 150 места. Разполага с ресторант, бар, скиорна, сателитен телевизионен приемник, дискотека и др. В съседство на хижата е разположена красива двуетажна постройка на ПСС. Задължително е свръзка, който предприема изкачване в Северния Джендем да се обади на дежурния спасител, където може да се получи информация за състоянието на стената и времето. Хижата е изходен пункт за всички алпийски маршрути и водопади, намиращи се на стената на Северния Джендем.


Допълнителни особености на алпийските маршрути

По стената на Северния Джендем съществуват двадесетина скално-снежни, скално-ледени маршрута и няколко техни варианта, както и около 40 водопада с различна дължина варираща от 20 до 150 м, описанието на които има следните допълнителни особености: Време за подход. Тъй като изкачванията се правят главно през зимния сезон, пътеките и подходите са не особено съизмерими и точни, като време необходимо за достигане на желания маршрут. Един подход при твърда и здрава снежна покривка или наличието на малко сняг може да се достигне примерно за 3 часа. Но при дълбок сняг, в който се затъва, необходимите часове могат да нараснат няколко пъти. Поради тези причини, часовете, необходими за достигане на даден маршрут условно ще се определят при добра снежна покривка, тоест малко сняг или здрав фирн. Варианти за обход на трудни пасажи. В настоящите описания, предвид особеностите на този район, наред с описанията на самите маршрути, са представени и известните ни варианти за заобикаляне или избягване на най-трудните участъци от съответния маршрут, които обходи и варианти се използват особено често при влошаване на метеорологичните условия или при сериозни закъснения, с оглед спасителни операции или избягване на биваци. Местоположения на някои от по-непопулярните турове. При събирането на информацията се оказа, че началата и местоположението на тези турове, които имат фактически по едно или две преминавания, не могат да се посочат с точност дори от лицата, участвали в първото им изкачване. Тур "Победа" по сведения на един от троянските спасители се намира на мястото на описания тур "Олимп", тур "Олимп" според други се намира зад Централен ръб на изток , тур "Ехо" според Иван Масларов се нарича тур "25г Ехо" и се намира на мястото на тур "Победа" , а тур "Победа" пък съвпада с тур "Олимп", за описания тур "Ехо" не се спори, но не се знае кой и кога го е изкачил. След почти криминалистични експертизи и разпити на очевидци, се стигна до консенсуса, че предложените схеми с най-голяма степен на вероятност се доближават до истината. Все пак с оглед съществуващите противоречия, е добре когато катерещите съобщават на кой тур отиват да упоменават и в коя част на стената се намира тура за да се избегнат недоразумения.


Пътеки

Те се означават съкратено чрез главната буква П (например П1, П2 и т.н.) П1 Започва от хижа Плевен и минава покрай долния край на ски пистата, като навлиза във вековна букова гора. Върви се по ясно очертана пътека, която достига след 20-25 мин. до малка полянка. От полянката се тръгва в източна посока и след около 200 метра се стига до дере образувано от малка река-"първото дере". Преминава се от другия бряг, като за ориентир служи голямо паднало буково дърво. Пътеката минава под него и навлиза отново в гората. Посредством леко изкачване се достига до горист ръб с маркировка от жълти метални стълбове. Продължава се по ръба право нагоре, като след втория стълб отново се завива наляво и се върви напречно, без да се губи височина на склона, достига се до второ дере.След като се пресече се изкачва полянката успоредна на дерето. След около 200 м пътеката се разклонява. П1 продължава наляво отново напречно на склона без да се губи височина. Преминава се горист обширен ръб и се достига до сипей намиращ се от другата страна на ръба. Продължава се отново напречно на склона и след 600 м се достига до пещерата „Водните дупки". Като ориентир може да послужи шумът от рекичката , излизаща от входа на пещерата, както и червената маркировка започваща от второто дере. Цялото разстояние се изминава за около час и половина/два часа. Пътеката служи за достигане на всички турове разположени вдясно от тур „Благо", но без него(Водните дупки, „Ролинг Стоунс", „Път за никъде", „Варна", „Олимп", „Джо Таскър", "Троян"). П1 стига до пещерата, откъдето продължават други пътеки. П2 Това е пътеката за достигане на тур „Водните дупки". Началото й е първото разклонение на П1, започващо от второто дере, след изкачването на малката полянка, като се продължава нагоре, почти до достигане на края на полянката и по горист улей вляво(посока изток) след около 30-40 минути се достига ръба на тур „Водните дупки". ПЗ Пътеката по която се достига до туровете;,Ролинг стоунс", „Път за никъде", „Варна","Олимп", „Джо Таскър", „Троян". Започва от пещерата и върви в южна посока покрай основата на скалата, като се достига дълбоко дере, запушено в горния си край от малък водопад -15 метра. Пресича се дерето на около 200 метра от водопада по отсрещната страна(посока изток) по стръмен склон до достигането на скалния пояс. Вдясно в характерен винкел e началото на тура „Път за никъде". ПЗ продължава покрай скалите в източна посока. След преминаването на ръба се достига до полегнала камина -начало на тур „Варна". ПЗ продължава и след 10 минути(отново в източна посока ) достига до обширен лавиноопасен улей. От дясната му страна започва тур „Олимп", като върви леко надясно. ПЗ продължава отново на изток, пресича се улея внимателно и покрай скалите се достига до тур „Джо Таскър", след 20-30 минути по лавиноопасен склон в източна посока се достига тур „Троян". Тъй като пътеката върви в подножието на скалите и пресича много улеи и лавиноопасни места е за предпочитане при повече навалял сняг придвижването да става успоредно на описаната пътека, но в ниското на около 200 метра по отдолу в гористата част. П4 Тази пътека започва от хижа „Плевен", като слиза по лятната или зимната пътека до местността „Мазането"/20-30 минути/, след което се преминава влиза и минава покрай къщата на водохващането от източния, левия бряг на реката. На 100 метра от къщата се пресича малка рекичка, идваща от ляво. Преминава се и в южна посока започва стръмно изкачване по гористия, объл ръб до достигане на началните метри на тур „Благо" (два часа и половина). П5 и П6 Започват от местността „Мазането", като след преминаването на къщичката и малката рекичка веднага се тръгва наляво (североизток) по поречието й.т.е. те напускат П4 при водохващането на малката (идваща от централния улей на северозападната страна) и главната река, идваща от склоновете, заключени между „Благо", „Водните дупки" и „Кривините" на връх Млечен чал. П5 и П6 продължават по тази рекичка , като минават от лявата и дясната й страна, избирайки удобен път. След час и половина, два се достига до характерен праг с височина 10-12 метра. Заобикаля се от ляво и се набира диагонално нагоре височина към стената. Пътеките се изкачват на 100-150 метра нагоре от коритото на реката. Достига се до характерно дере, вливащо водите си в рекичката, по която вървяха П5 и П6. Тук пътеките се разклоняват. П5 продължава по това дере, до достигането на туровете „ПСС", „Антонио Стойчев I" и „Централен ръб", и тур „Антонио Стойчев II" разположен в дясната част на североизточната стена (в ляво от тур „Централен ръб"). П6 продължава по поречието на рекичката до достигането на дъното, от където започва чрез водопад централния улей на северозападната стена. П6 е най-удобният подход до туровете „Малчика","Победа" и „Хаджи Димитър". П7 Това е пътят, който съединява , хижа Видима с хижа Плевен. Като след „Мазането" пътят преминава в пътека, еднаква с П4 до достигането на хижа Плевен.


Излизане и път за връщане

Всички турове по Северния Джендем завършват в края на стената. Следват снежни полета , по които се излизащ връх Ботев (за туровете : „Антонио Стойчев I", „Централен ръб", „ПСС", „Антонио Стойчев", „Малчика", „Победа,"Хаджи Димитър", „Благо", „Троян", „Джо Таскър" и „Олимп"). След излизане от туровете придвижването става право нагоре в Югоизточна посока, до достигане на характерен ясноизразен път с трошено каменна настилка (един час и тридесет минути).След това се следва пътя в 1ожна, Югозападна посока до достигането на стан циите с двете кули (тридесет минути). Най-безопасен е горепосочения път, като не трябва да се продължава подсичайки се северозападните улеи, които са лавинноопасни, с цел по.бързото достигане на заслон „Ботев". На върха може да се пренощува или да се продължи по колната маркировка в западна посока със спускане( тридесет минути) до заслон „Ботев". Продължава се в западна посока по широкото било, следвайки колната маркировка , като започва плавно изкачване към връх „Млечен чал". От заслона веднага след втората къщичка (служи за съединителна муфа на електрическото напрежение, идващо от ВЕЦ „Видима за връх Ботев -четиридесет минути) може да се напусне билото в северна посока по снежен ръб , който е със стълбова маркировка. По този ръб преминава и резервното електрическо напрежение на връх Ботев - пътят се нарича „Кабела". Другият вариант е да се продължи без да се напуска главното било отново в западна посока към връх Млечен чал (четиридесет минути). От връх Млечен чал започва спускане право на север по ръб с парапет до достигане на гористия пояс (тридесет минути). Продължава се по тази пътека с колна маркировка , която се спуска до хижа Плевен (тридесет минути). Ако се предпочете спускане по „Кабела", след като се отклони от главното било, маркировката ни спуска до връх Купата, представляващ 60-70 метров скален купол, намиращ се в началото на гористия пояс на самия ръб. След като се подмине, се продължава по гористия ръб до достигане на П1 (тридесет минути). Оттам по П1 в западна посока се достига хижа Плевен. Този път не е за препоръчване, ако по П1 няма партина или следи, поради възможност от изгубване и трудно намиране на пресечката с П1. Ако не се открие пресечката, може да се продължи по маркировката, която ни сваля до местността „Мазането", а оттам да се качим на хижа Плевен или да се продължи към хижа Видима. За предпочитане е пътят през връх Млечен чал. След излизането от туровете „Водните дупки" и „Ролинг Стоунс" се продължава по ръба до достигане на главното било и оттам по гореописаните пътища се достига до хижа Плевен. След излизане от туровете „Път за никъде" и „Варна" се продължава по широк разлят склон (посока кзг) до достигане на заслон „Ботев и оттам по изброените пътища се стига до хижа Плевен.


Източник на информацията

Курсова работа на Мартин Маровски (от която са и всички рисувани схеми) сканирана, редактирана и допълнена от Владимир ВладовТИП НА СКАЛАТА

Гранит
Снимки от изкачвания в обекта
 • Новобранец

Кликнете на картинките, за да ги видите в пълният им размер

Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2019

Sitemap