Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Тиролска декларация за най-добрите начини на упражняване на планинските спортовеКонференцията за "Бъдещето на планинските спортове"  |  Редактирана на 05/02/2010


[b:eac53148]“Разшири възможностите си, повдигни духа си и се стреми към върха”[/b:eac53148]


[i:eac53148]Приета от конференцията за "Бъдещето на планинските спортове, Инсбрук, 6 – 8 септември, 2002[/i:eac53148]


Милиони хора по целия свят се занимават с планинарство, преходи, изкачвания и скално катерене. В редица страни планинските спортове са станали важен фактор в ежедневието на хората. Едва ли някоя друга дейност обхваща толкова широк спектър от мотиви както планинските спортове. Те дават възможност да реализираме личните си цели и да се занимаваме с пълноценна дейност през целия си живот. Мотивите да ходим в планината или да катерим варират от полза за нашето здраве, удоволствие от движението, съприкосновение с природата и среща с нови хора, до вълнение от изследване на непознатото и приключенията.

Тиролската декларация за най-добрите начини на упражняване на планинските спортове приета от конференцията за „Бъдещето на планинските спортове”, Инсбрук, 6 – 8 септември, 2002, съдържа съвкупност от ценности и максими, които насочват към най-добрите начини на упражняване на планинските спортове. Това не са правила или подробни инструкции, а по-скоро те:

- Определят съвременните основни ценности в планинските спортове

- Съдържат принципи и стандарти на поведение

- Формулират етичните критерии за взимане на решения в несигурни ситуации

- Представят етичните принципи според които широката публика може да оценява планинските спортове

- Въвежда начинаещите в ценностите и моралните принципи на спорта, с който се занимават.


Целта на Тиролската декларация е да помогне за осъзнаване на ролята на планинските спортове по отношение на отдих и почивка, личностно и социално развитие, разбиране на различните култури и въпросите свързани с опазване на околната среда. За тази цел Тиролската декларация посочва традиционните неписани ценности и норми на поведение, присъщи за този спорт, и ги развива за да отговарят на изискванията на нашето време. Фундаменталните ценности, на които се базира Тиролската декларация, важат за всички, които се занимават с планински спортове по цял свят – без значение дали са туристи, трекери, спортни катерачи или височинни алпинисти. Дори някои от препоръките да се отнасят само за един малък елит, повечето от предложенията формулирани в Тиролската декларация са отправени към общността на практикуващите планински спортове като цяло. Надяваме се тези предложения да достигнат особено до най-младите, тъй като те са бъдещето на планинските спортове.


[b:eac53148]Тиролската декларация е призив за:[/b:eac53148]

- Приемане на рисковете и поемане на отговорност

- Съобразяване на целите с възможностите и екипировката си

- Честна игра и достоверно представяне на постиженията

- Стремеж към усъвършенстване и постоянно учене

- Толерантност, загриженост и взаимопомощ

- Опазване на дивата природа и естествено състояние на планините и скалите

- Подпомагане на местното население и развиването на местната общност


[b:eac53148]Тиролската декларация се основава на следните ценности, подредени по тяхната важност: [/b:eac53148]

[b:eac53148]1. Човешко достойнство[/b:eac53148] – разбирането, че човешките същества са родени свободни и равни по достойнство и права, и трябва да се отнасят един към друг като братя. Особено значение отдаваме на равните права на мъжете и жените.

[b:eac53148]2. Живот, свобода и щастие[/b:eac53148] – това са основни човешки права и при упражняването на планински спортове се носи особена отговорност за защита на правата на общности, живеещи в планинските райони.

[b:eac53148]3. Непокътната природа[/b:eac53148] – ангажираност за опазване на екологията и природните дадености на планините и скалите по света. Това включва опазването на застрашените растителни и животински видове, техните екосистеми и естествена среда.

[b:eac53148]4. Солидарност[/b:eac53148] – участието в различните планински спортове предоставя възможност за съзидателна работа в екип, сътрудничество и взаимно разбирателство, както и за преодоляване на бариери, произтичащи от разлика в половете, възраст, националност, способности, социален или етнически произход, религия или убеждения.

[b:eac53148]5. Лично развитие[/b:eac53148] – практикуването на планински спортове предоставя възможност за прогресиране в посока постигане на важни лични цели и себереализация.

[b:eac53148]6. Истина[/b:eac53148] – осъзнаването, че в планинските спортове честността е особено важна при оценяване на постиженията. Ако спорни твърдения изместят истината става невъзможно да се прецени постижението.

[b:eac53148]7. Постижения[/b:eac53148] – практикуването на планински спортове предоставя възможност да се стремим към непостигнати по-рано цели и да вдигаме летвата.

[b:eac53148]8. Приключение[/b:eac53148] – при планинските спортове преценяването на риска въз основа на уменията и личната отговорност е основен фактор. Разнообразието от планински спортове позволява на всеки един да избере собственото си приключение в което уменията и опасностите се балансират.[b:eac53148]Клаузи на Тиролската декларация


Точка 1 – Лична отговорност[/b:eac53148]

Принцип – Алпинистите и катерачите практикуват своя спорт във високо рискова среда, където понякога е изключена възможността за външна помощ. Те поемат в планината на тяхна лична отговорност и сигурността им е тяхна грижа. Действията им не трябва да застрашават хората около тях и околната среда.


[b:eac53148]Точка 2 – Задружност[/b:eac53148]

Принцип – Членовете на групата трябва да са готови да правят компромиси за да балансират интересите и способностите на всички в групата.


[b:eac53148]Точка 3 – Общност на катерачите и алпинистите[/b:eac53148]

Принцип – Дължим на всеки човек, който срещнем в планините или на скалите, еднакво уважение. Дори при тежки и стресиращи обстоятелства не бива да забравяме да се отнасяме с другите по начин, по който искаме и те да се отнасят с нас.


[b:eac53148]Точка 4 – При посещение в чужда държава[/b:eac53148]

Принцип – Като гости на чужда култура трябва винаги да се държим любезно и въздържано към местните хора – нашите домакини. Ще уважаваме техните свещени планини и места за поклонение стремейки се да подпомогнем местната икономика и хора. Разбирането на чуждата култура е част от пълноценното катерачно изживяване.


[b:eac53148]Точка 5 – Отговорности на планинските гидове и други водачи[/b:eac53148]

Принцип – Професионалните планински гидове, други водачи и членове на групата трябва да разбират съответната си роля и да уважават свободата и правата на останалите индивиди и групи. Подготовката на водачите и членовете на групата включва разбиране за рисковете, изискванията и опасностите, наличието на необходимите умения, опит, адекватна екипировка и проверяване на метеорологичната обстановка.


[b:eac53148]Точка 6 – Нещастни и смъртни случаи[/b:eac53148]

Принцип – За да са подготвени за справяне с нещастни случаи и смърт, всички практикуващи планински спортове трябва ясно да разбират рисковете и опасностите и да имат необходимите умения, знания и екипировка. Всички трябва да са готови да помогнат на останалите при случай на инцидент, както и да посрещнат последствията от една трагедия.


[b:eac53148]Точка 7 – Достъп и опазване[/b:eac53148]

Принцип – Вярваме че свободния достъп до различните планини и скални обекти, по начин съобразен с околната среда, е основно право. Трябва да практикуваме дейността си без да вредим на околната среда и да сме активни в опазването и. Спазваме ограниченията и правилата за достъп договорени между катерачите и природозащитните организации.


[b:eac53148]Точка 8 – Стил[/b:eac53148]

Принцип – Качеството на едно изживяване и начина, по който се справяме с даден проблем, са по-важни от самото решаване на проблема. Стремим се да не оставим следи от действията си.


[b:eac53148]Точка 9 – Премиерни изкачвания[/b:eac53148]

Принцип – Премиерното изкачване на една планина или маршрут е творчески акт. Това трябва да стане в стил, спазващ традициите на района, и показващ чувство на отговорност към местната катерачна общност и нуждите на другите катерачи.


[b:eac53148]Точка 10 – Спонсорство, реклама и ПР [/b:eac53148]

Принцип – Сътрудничеството между спонсорите и спортистите трябва да е професионално и в интерес на планинските спортове. Отговорност на спортната общност е проактивно да образова и информира медиите и публиката.[b:eac53148]Приложение 1

Принципи и насоки на Тиролската декларация


Точка 1 – Лична отговорност[/b:eac53148]

Принцип – Алпинистите и катерачите практикуват своя спорт във високо рискова среда, където понякога е изключена възможността за външна помощ. Те поемат в планината на тяхна лична отговорност и сигурността им е тяхна грижа. Действията им не трябва да застрашават хората около тях и околната среда.

1. Избираме целите си съобразно реалните си способности и тези на останалите в екипа ни, както и според условията в планината. Отказа да предприемем дадено изкачване е нормален избор.

2. Уверяваме се, че имаме правилната подготовка за даден маршрут и че сме планирали изкачването внимателно и с необходимата предварителна подготовка.

3. Уверяваме се че, сме правилно екипиране за съответното изкачване и знаем как да използваме екипировката си.


[b:eac53148]Точка 2 – Задружност[/b:eac53148]

Принцип – Членовете на групата трябва да са готови да правят компромиси за да балансират интересите и способностите на всички в групата.

1. Всеки член на групата е отговорен за сигурността и безопасността на останалите.

2. Един член на групата не трябва да бъде оставен сам, ако това го излага на риск.


[b:eac53148]Точка 3 – Общност на катерачите и алпинистите[/b:eac53148]

Принцип – Дължим на всеки човек, който срещнем в планините или на скалите, еднакво уважение. Дори при тежки и стресиращи обстоятелства не бива да забравяме да се отнасяме с другите по начин, по който искаме и те да се отнасят с нас.

1. Правим всичко възможно за да не изложим на опасност другите и ги предупреждаваме за възможни опасности.

2. Уверяваме се, че срещу никого няма дискриминация.

3. Като посетители, спазваме местните правила.

4. Не пречим и не безпокоим другите повече от колкото ни се налага. Пропускаме по-бързите свръзки напред. Не окупираме маршрути, за които чакат други катерачи.

5. Разкачите ни за изкачванията ни правдоподобно описват действителните събития.


[b:eac53148]Точка 4 – При посещение в чужда държава[/b:eac53148]

Принцип – Като гости на чужда култура трябва винаги да се държим любезно и въздържано към местните хора – нашите домакини. Ще уважаваме техните свещени планини и места за поклонение стремейки се да подпомогнем местната икономика и хора. Разбирането на чуждата култура е част от пълноценното катерачно изживяване.

1. Винаги се отнасяй с хората в държавата-домакин с любезност, толерантност и уважение.

2. Спазвай наложените от държавата-домакин правила и ограничения

3. Препоръчително е сте предварително запознат с историята, обществото, политиката, изкуството и религията на посещаваната страна – това ще помогне за разбиране на хората и средата там. При политическа нестабилност потърсете съвет от официалните власти.

4. Разумно е да се запознаете с основни изрази на местния език: поздрави, моля, благодаря, дните на седмицата, времето, числата и други. Дори тези няколко думи много помагат в комуникацията и разбирането на културата.

5. Не пропускайте възможността да споделите катерачните си умения със заинтересованите местни. Присъединете се към експедиции на държавата-домакин и обменете опит.

6. На всяка цена избягваме да засягаме религиозните чувства на домакините си. Например не трябва да показваме разголени рамене на места където това е неприемливо по религиозни и социални причини. Ако някои религиозни обичаи са извън нашите разбирания се стремим да бъдем толерантни и да не им даваме оценка.

7. По всякакъв начин помагаме на домакините си изпаднали в беда. Лекарят на една експедиция често е в положение да реши живота и здравето на сериозно болен човек.

8. С цел да подпомогнем икономически местната общност ни купуваме местни продукти, ако това е възможно, и се възползваме от местните услуги.

9. Окуражаваме всеки да помага на местните планински общности като се включи в инициативи за устойчиво развитие на района, например като обучения или екологично чисти икономически начинания.


[b:eac53148]Точка 5 – Отговорности на планинските гидове и други водачи[/b:eac53148]

Принцип – Професионалните планински гидове, други водачи и членове на групата трябва да разбират съответната си роля и да уважават свободата и правата на останалите индивиди и групи. Подготовката на водачите и членовете на групата включва разбиране за рисковете, изискванията и опасностите, наличието на необходимите умения, опит, адекватна екипировка и проверяване на метеорологичната обстановка. 1. Водачът е длъжен да информира клиента си или групата за рисковете присъщи на дадено изкачване и за актуалното ниво на опасност. В случай че клиентите имат достатъчно опит, водачи ги въвлича в процеса на вземане на решения.

2. Избраният маршрут трябва да съответства на уменията и опита на клиента/групата за да им осигури едно приятно и възнаграждаващо изживяване.

3. Ако е необходимо водачът изтъква границите на своите възможности и ако е подходящо насочва клиентите си към свои по-способни колеги. Отговорност на клиентите е да кажат, ако смятат че рисковете са прекалено големи и че искат да се върнат или да тръгнат по алтернативен маршрут.

4. При специфични изкачвания като екстремно катерене и височинни изкачвания водачите са длъжни внимателно да обяснят на клиентите/групата си и да се уверят, че всеки един е наясно с ограничението на помощта и подкрепата, която водачите могат да окажат.

5. Местните водачи информират гостуващите си колеги за отличителните черти на района и условията там.


[b:eac53148]Точка 6 – Нещастни и смъртни случаи[/b:eac53148]

Принцип – За да са подготвени за справяне с нещастни случаи и смърт, всички практикуващи планински спортове трябва ясно да разбират рисковете и опасностите и да имат необходимите умения, знания и екипировка. Всички трябва да са готови да помогнат на останалите при случай на инцидент, както и да посрещнат последствията от една трагедия.

1. Да помогнеш на човек в беда е абсолютно приоритетно пред постигането на нашите лични цели в планината. Спасяването на нечий живот или намаляването на пораженията върху здравето на ранен човек е много по-ценно от най-трудния маршрут или премиера.

2. При нещастни случай, ако няма възможност за външна помощ, и ние сме в състояние да помогнем, сме длъжни да направим всичко по силите си за човек в беда, до колкото това не застрашава нас самите.

3. На сериозно ранен или умиращ човек трябва да се осигури максимален комфорт и помощ за опазване на живота му.

4. В отдалечени райони, ако не е възможно да пренесем тялото, местоположението му трябва да се запише възможно най-точно, както и всичко насочващо към самоличността на починалия.

5. Личните принадлежности като фотоапарат, дневник, бележник, снимки, писма и други трябва да се съхранят внимателно и да се доставят на роднините на починалия.

6. При никакви обстоятелства не бива да се публикуват снимки на починалия без изричното съгласия на роднините.


[b:eac53148]Точка 7 – Достъп и опазване[/b:eac53148]

Принцип – Вярваме че свободния достъп до различните планини и скални обекти, по начин съобразен с околната среда, е основно право. Трябва да практикуваме дейността си без да вредим на околната среда и да сме активни в опазването и. Спазваме ограниченията и правилата за достъп договорени между катерачите и природозащитните организации.

1. Уважаваме мерките за опазване на планините и био-разнообразието, което те поддържат и окуражаваме другите катерачи да правят същото. Стремим се да сме тихи за да не безпокоим дивите животни.

2. При възможност при подхода използваме обществен транспорт с цел да намалим трафика по планинските пътища.

3. За да не засягаме дивата природа се стремим да се предвижваме по пътеките по време на подход и слизане.

4. По време на размножителния период и този на гнездене на скалните животни се съобразяваме със сезонните ограничения за катерене и достъп.

5. По време на премиерни изкачвания се стремим да не застрашаваме редки видове животни и растения. При екипирането и разработването на даден катерачен обект взимаме всички мерки за да минимизираме въздействието върху околната среда.

6. Силното влияние от популяризирането на дадени райони чрез екипирането им с болтове трябва да бъде внимателно обмислено.

7. Ограничаваме пораженията върху скалата като използваме най-малко вредящата техника за осигуряване.

8. Не само събираме и връщаме собствения си боклук, но и този оставен от другите.

9. При липсата на санитарни възли спазваме достатъчна дистанция от къщи, къмпинги, катерачни обекти, реки или езера, и взимаме всички мерки да не нарушим екосистемата. Въздържаме се от накърняването на естетичните чувства на другите. В често посещавани зони катерачите събират собствените си изпражнения.

10. Пазим чисто мястото на къмпингуване като избягваме да правим какъвто и да е боклук и го събираме по адекватен начин. Цялата катерачна екипировка – въжета за парапети, палатки и бутилки кислород – трябва да бъде свалена от планината.

11. Използваме колкото може по-малко ресурси за отопление. В страни с недостиг на дървесина се въздържаме от действие, които биха довели до по-нататъшно намаляване на горите. В страни със заплашени горски ресурси носим подходящо гориво, с което да приготвим храната си.

12. Хеликоптерния туризъм трябва да бъде сведен до минимум на места, където това не е природосъобразно или е в разрез с местната култура.

13. При конфликт относно осигуряването на достъп собствениците, властите и местните организации се въвличат в проговори до постигането на приемливо за всички страни решение.

14. Допринасяме активно за спазването на тези правила, най-вече като им даваме публичност и помагаме за изграждането на необходимата инфраструктура.

15. Заедно с алпийските асоциации и други природозащитни организации ние активно участваме в опазването на околната среда на политическо ниво.


[b:eac53148]Точка 8 – Стил[/b:eac53148]

Принцип – Качеството на едно изживяване и начина, по който се справяме с даден проблем, са по-важни от самото решаване на проблема. Стремим се да не оставим следи от действията си.

1. Стремим се запазим оригиналния стил на всички маршрути, особено на тези с историческо значение. Това означава, че катерачите не трябва да увеличават фиксираните осигуровки на съществуващи маршрути. Изключение се прави само когато има постигнат консенсус – включително и съгласието на първо покорителите – да се промени броя на фиксираните осигуровки като се поставят нови или се сменят старите.

2. Уважаваме разнообразието на местните традиции и няма да се опитваме да налагаме нашата гледна точка на други катерачни култури, нито ще приемем налагането на техните виждания върху нас.

3. Скалите и планините са ограничен ресурс, който трябва да бъде споделян с катерачи с различни интереси и от различни поколения. Разбираме, че бъдещите катерачи ще трябва да открият своето ново приключение използвайки тези ограничени ресурси. Опитваме се да разработваме скалните обекти по начин, по който няма да отнемем възможностите за иновации на идното поколение.

4. В рамките на район, където болтовете са приети, е желателно да се запазят маршрути, секции или цели обекти без болтове за да има място за приключения и да се покаже респект към различните катерачни интереси.

5. Самоосигуряването по даден маршрут може да бъде също толкова забавно и безопасно колкото и катеренето по осигурен с болтове маршрут. Повечето катерачи могат да се научат да се самоосигуряват безопасно и трябва да бъдат накарани да осъзнаят факта, че това им дава допълнително емоции и пълноценно изживяване, сравнимо по сигурност, след като необходимата техника за осигуряваме бъде овладяна.

6. В случаи на конфликт на интереси, катерачите трябва да разрешат споровете си чрез диалог и преговори за да не застрашат достъпа до района.

7. Натиска от страна на комерсиални интереси не бива да влияе върху катерачната етика на даден човек или район.

8. Добрият стил на катерене по високите планини изисква да не се използват фиксирани въжета, стимулиращи наркотици или бутилки кислород.


[b:eac53148]Точка 9 – Премиерни изкачвания[/b:eac53148]

Принцип – Премиерното изкачване на една планина или маршрут е творчески акт. Това трябва да стане в стил, спазващ традициите на района, и показващ чувство на отговорност към местната катерачна общност и нуждите на другите катерачи.

1. Премиерните изкачвания трябва да са съобразени с екологията и местните регулации, желанията на собствениците на земя/парцели и религиозните разбирания на местното население.

2. Няма да обезобразяваме скалата като изкъртваме или добавяме хватки.

3. В алпийските райони премиерните изкачвания трябва да се правят изключително с водене (без предварително спускане отгоре).

4. След като се подходи с уважение към местните традиции, зависи от първопокорителите да определят колко и какви фиксирани осигуровки ще оставят по маршрута (като се има предвид написаното в Точка 8).

5. В защитени местности или природни резервати болтовете трябва да се ограничат до абсолютния миниум с цел да не се откаже бъдещ достъп до района.

6. Пробиването на дупки и поставянето на фиксирани осигуровки по време на премиерно изкачване с изкуствено катерене трябва да се сведе до минимум (болтовете трябва да се избягват дори на площадките, освен ако поставянето им не е абсолютно необходимо).

7. Традиционните маршрути трябва да бъдат оставени колкото се може по-близо до естествения им вид, като за това се използва по възможност нестационарна осигуровка и болтове само ако е необходимо и то винаги съобразено с местните традиции.

8. Близки един до друг маршрути са независими един от друг.

9. Когато се описват премиерни изкачвания е важно детайлите да се предават максимално точно. По подразбиране се приема, че катерача е представим информацията честно и обективно, освен ако няма компрометиращи доказателства.

10. Високите планини са ограничени като ресурс. Особено окуражаваме катерачите да използват там най-чистия възможен стил.


[b:eac53148]Точка 10 – Спонсорство, реклама и ПР[/b:eac53148]

Принцип – Сътрудничеството между спонсорите и спортистите трябва да е професионално и в интерес на планинските спортове. Отговорност на спортната общност е проактивно да образова и информира медиите и публиката.

1. Взаимното разбиране между спонсора и спортиста е необходимо за да се определят общите цели. Многостранността на планинските спортове изисква ясно разбиране за компетентността на спортиста и спонсора с цел максимално оползотворяване на възможностите.

2. За да поддържат и повишават нивото си катерачите зависят от постоянната подкрепа на спонсорите си. Важно е спонсорите да продължат да подкрепят спортистите дори след серия от неуспехи. При никакви обстоятелства спонсорът не бива да упражнява натиск с цел постижения.

3. За да се осигури постоянно присъствие във всички медии е необходимо да се установят и поддържат ясни канали за комуникация.

4. Катерачите трябва да предават постиженията си реалистично. Достоверното предаване на информация повишава не само правдоподобността на изкачването и доверието към катерача, но и обществената репутация на спорта като цяло.

5. Всеки спортист е отговорен да представи пред спонсора и медиите етиката, стила и ангажираността към опазване на природата, описани в Тиролската декларация.[b:eac53148]Приложение 2

Разнообразието от планински спортове[/b:eac53148]

Съвременното катерене включва дейност с разнообразен характер, вариращи от пешеходен туризъм и боулдър до скално катерене и алпинизъм. Алпинизмът включва в себе си екстремни височинни изкачвания и експедиционни изкачвания във високи масиви като Андите и Хималаите. Въпреки че разделителната черта межди различните форми на катерене не е ясно очертана, следната категоризация позволява да се представи нагледно и разбираемо голямото разнообразие от планински спортове.


[b:eac53148]Пешеходен туризъм и трекинг[/b:eac53148]

Пешеходния туризъм до планински хижи, премки и върхове е най-разпространения вид планинарство. Няколкодневни преходи в планинските райони, особено извън отъпканите пътеки, често се нарича трек. Преходите се превръщат в технически по-трудна форма на планинарство в момента в който се наложи да използваме ръцете си при предвижване.


[b:eac53148]Предвижване по виа ферата[/b:eac53148]

Маршрутите по стръмен скален терен, екипирани със стоманени въжета и метални скоби, стават все по-популярни. По този начин райони, който са запазени за технично скално катерене стават по-широко достъпни чрез използването на специална система за осигуряване.


[b:eac53148]Класически алпинизъм[/b:eac53148]

Тази форма предполага преминаването по скални участъци от 3-та категория по UIAA и изкачване по снежен и леден склон с до 50 градуса наклон. Нормално целта е изкачване по най-лесните маршрути до върхове в алпийската зона.


[b:eac53148]Ски алпинизъм[/b:eac53148]

Привържениците на тази класическа форма алпинизъм използват алпийски или телемарк ски за да правят изкачвания в планините или траверси на цели масиви. Поради големия набор необходими умения тази дисциплина се подрежда сред най-трудните и опасни форми на алпинизъм.


[b:eac53148]Йерархия на “Катерачните игри”[/b:eac53148]

Лито Техада-Флорес въвежда система за категоризиране на различните видове катерене, която помага при описването на различните аспекти, които съвременното катерене е развило. Всеки специализиран вид ”катерачна игра” се определя от неформални, но точни правила. Колкото по-голяма е опасността в една катерачна игра поради спецификата на терена, толкова по-леки са ограниченията за използването на технически средства. Колкото по-малко са обективните опасности, толкова по-строги стават правилата.


[b:eac53148]Боулдър катерене[/b:eac53148]

При този вид катерене се работи по трудни пасажи на ниски скали, близо до земята, обикновено без да се използва въже. Разрешената екипировка се ограничава до еспадрили, торбичка с магнезий и крашпад. Боулдър катеренето се практикува на естествени скали, както и на изкуствени стени.


[b:eac53148]Катерене на изкуствени стени[/b:eac53148]

Днес повечето катерачи използват изкуствени стени за тренировка или разпускане, вкъщи или в салоните или на открито. Все повече катерачи практикуват спорта предимно на изкуствени стени. Има и нови форми като терапевтично катерене и катерене под формата на изкуство – танц и балет.


[b:eac53148]Катерене на ниски скали[/b:eac53148]

Маршрути между 1 и 3 въжета попадат в този вид катерене (crag climbs). Поради това че са къси и почти липсват обективни опасности, етиката на „чистото/свободно катерене” е международно приета през последните 2 десетилетия. Това означава че изкачването се признава само ако не са ползвани никакви изкуствени средства за преминаване.


[b:eac53148]Катерене на дълги маршрути[/b:eac53148]

Ако маршрута е по-дълъг от 3 или 4 въжета то той попада в категорията дълъг маршрут.


[b:eac53148]Големи стени / изкуствено катерене[/b:eac53148]

В този вид катерене, развито в долината Йосемити, се правят изкачвания на стени, които не могат да бъдат преминати свободно, като се използва специфична екипировка. Стремежът е максимално да се ограничи пробиването на дупки и поставянето на болтове – по този начин се оставят минимални следи по скалата.


[b:eac53148]Алпийско катерене[/b:eac53148]

В "алпийските игри" катерачите се сблъскват не само с проблемите на самото изкачване, но и с обективните опасности на често враждебната околна среда във високите планини. Оцеляването често зависи не само от способността да преодолееш безопасно техничните предизвикателства на маршрута, но и от скоростта на свръзката. Неписаните правила на алпийската игра разрешават ползването на клинове и клеми за предвижване. Обаче в началото на 60-те принципите на свободното катерене все повече започват да се прилагат и във високата планина. Докато в началото фокусът е бил върху свободното преминаване на маршрути, които нормално са били минавани изкуствено, не след дълго се появяват нови трудни изкачвания. Те включват както изключително смели традиционни изкачвания, така и хедонистични спортни такива.

Важен аспект на алпийското катерене е леденото катерене. Става въпрос за класически ледени маршрути и стигнем до сериозни футуристични начинания. Все по-популярно става изкачването на замръзнали водопади, ледени сталактити и обледена скала. Съвременните смесени маршрути – скала и лед – понякога включват трудни движения на скала с помощта на котки и сечива. Тук важат правилата на свободното катерене. Ледените и миксови маршрути могат да варират от къси, едно въже, до смели начинания по високите планини, които продължават със седмици.


[b:eac53148]Традиционно и спортно катерене[/b:eac53148]

Съвременната катерачна терминология прави разлика межди стиловете на традиционното или приключенско катерене и спортното катерене.


Традиционното или приключенско катерене включва следните елементи:

- Изкачването се оценява според психичната устойчивост, необходима за преминаването на даден маршрут.

- Катерачът е отговорен за поставянето на осигуровките или трябва да мине без тях.

- Грешките направени от водача могат да имат много драстични последствия.


Спортното катерене се характеризира със следното:

- Изкачването се оценява според техничната трудност на маршрута.

- Доминиращ е елемента на голямо мускулно натоварване и усета за движение.

- Болтовете позволяват перфектно осигуряване.

- При правилно осигуряване падането на водача няма сериозни последствия.


Стиловете на традиционното и спортно катерене могат да бъдат отнесени както към къси маршрути, така и към алпийски стени.

Има много хибридни форми на катерене, междинни на чисто приключенското и спортно катерене.

Различните игри и концепции за сигурност отговарят на различните нужди на отделните катерачи. Изобилието на различни форми на планинските спортове дава възможност за себе реализация на голям брой хора - факт, който одобряваме. Привържениците на философиите както на спортното, така и на традиционното катерене, имат правото да катерят съобразно техните желания и способности. Запазването на това разнообразия трябва да е наша цел – трябва да оставим за всеки стил специалните места за практикуването му.


[b:eac53148]Катерене на високи планини в алпийски стил[/b:eac53148]

Тази дисциплина прилага правилата на алпийското катерене при изкачвания на високи планини и върхове от по 6, 7 и 8 хиляди метра – територия дълго време пазена за традиционните експедиции. При катеренето в алпийски стил се отричат фиксираните парапети, всяка външна помощ или изграждането на редица от лагери, ползването на бутилки кислород.


[b:eac53148]Експедиционно катерене[/b:eac53148]

Съществуват две форми: първата разновидност позволява на максимално голям брой участници да достигнат престижни върхове във високите планини посредством най-лесния път до върха. Вероятността за успех се оптимизира чрез свободното използване на носачи, парапети и бутилки кислород.

За разлика от това, при екстремната форма на експедиционно катерене стремежът е да се преодоляват все по-технично трудни маршрути с помощта на най-съвременна екипировка освен бутилки кислород: фиксирани парапети, порталедже, лагери и депа с екипировка.


Превод от английски:  Люба Манолова


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 1407 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Етика и екипиране:
Писмо до УС на ФБАК
Проблемът с фиксираните опори
Правила за катерене по пясъчни скали в Чешката Република
Проект "Харта за екипиране на спортни маршрути в България"
Планината за планинарите
Тъмното дело
Къде е границата на пресметнатият риск?
Bolt wars in Boulder Canyon
Препоръки за преоборудване
Болтове на Враца и Мальовица


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap