Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Проект "Харта за екипиране на спортни маршрути в България"БФКА, Комисия Катерачни обекти  |  Редактирана на 05/04/2008


[b:c6641cea9e]ХАРТА ЗА ЕКИПИРАНЕ НА СПОРТНИ МАРШРУТИ ЗА КАТЕРЕНЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ[/b:c6641cea9e]


Тази харта определя принципите които трябва да бъдат спазвани при екипиране на спортни маршрути по катерачните обекти в България.

Хартата има за цел постигане на достатъчна сигурност и спазване на общоприети екологични и етични норми в катерачната общност. Повод за приемането на този документ са станалите инциденти и смъртни случаи в последната една година по спортни катерачни обекти в България.

Хартата не е подробно ръководство или инструкция за екипиране. Тя не определя самата технология на монтаж на осигурителните точки и избор на места и линии за спортни маршрути. За целта се използват предписанията на производителите на материали за екипиране и други специализирани ръководства и опит.

Въпреки че някои от принципите са приложими, тази харта не се отнася за дълги турове и алпийски маршрути.

Хартата е приета на разширено събрание на комисията “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” към БФКА, с участието и поканата към всички хора, които са екипирали спортни маршрути в последните години в България.

Хартата се публикува на достатъчно видни места в катерачното медийно пространство, така че да не е възможно проявяващите желание за екипиране да не се запознаят с нея.


[b:c6641cea9e]ПРИНЦИПИ НА ЕКИПИРАНЕ[/b:c6641cea9e]

1. Екипирането на спортни маршрути е съзидателна и отговорна дейност, която се извършва с респект към природните дадености и минимално въздействие върху тях.

2. Не се екипира в обекти, райони или сектори, за които не е изяснено дали тази дейност е разрешена (не е забранена). За целта се изяснява статутът на мястото (национален или природен парк, природна забележителност, защитена местност и т.н.), като се контактува с местните власти и катерачи. В случай, че е защитен обект по смисъла на Закона за защитените територии - не се предприемат действия до произнасянето на компетентния контролен орган- РИОСВ, МОСВ, ДНП, ДПП.

3. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде почистен секторът (масивът) в който се намира от лабилни камъни и блокове.

4. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде почистена линията по която минава от лабилни камъни, пръст и прах.

5. Не се почиства или екипира ако в сектора има множество от хора (катерачи), или това застрашава преминаващи хора или автомобили. В тези случаи се организира по подходящ начин охрана на застрашения район.

6. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде прокатерен от няколко човека и преди да се постигне консенсус по местата на точките за осигуряване и край на тура.

7. По време на почистването и екипирането се вземат мерки за избягване прякото безпокойство, убиване или разрушаване на гнезда, особено през периодите на размножаване, отглеждане, презимуване и миграция на защитени видове скалолюбиви животни.

8. По време на почистването и екипирането не се копаят хватки или стъпки и не се поставят изкуствени такива.

9. Екипирането на спортни маршрути се извършва само с дълготрайни неръждаеми материали, които са общоприети и имат нормални качества, външен вид и форма (т.е. не са самоделки).

10. Изкатерване на маршрута вече в завършен вид – прави се веднага или много скоро след изтичане на технологичното време ако такова е необходимо за установяване нормалната здравина на точките. Това се прави с цел проверка за допуснати грешки в технологията на монтаж или в местата на монтиране на точките за осигуряване. Отстраняват се грешките, ако такива са допуснати.

11. В срок до една седмица задължително се публикува информация за извършеното екипиране в сайта на БФКА или друг общодостъпен специализиран Интернет сайт или медия, като се подава следната информация: място, име(на) на извършител(ите), име на маршрут, брой на необходимите примки за изкачване, дължина, особености за слизането или рапела, скица или снимка с очертание (или точно описание на местоположението), ориентировъчна категория на трудност, други особености ако е необходимо.

12. Екипирането не може да бъде анонимно и извършващите акта на екипиране носят отговорност за последователността и качеството на извършената работа.


[b:c6641cea9e]ПРИНЦИПИ НА ИНСПЕКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА[/b:c6641cea9e]

1. Завършени сектори със спортни маршрути подлежат на инспекция. Тя се извършва от човек или екип посочени или от БФКА, или от клуба (групата) инициирала екипирането.

2. Поддържането на спортните маршрути и сектори за отстраняване на появили се нередности (лабилни камъни, блокове, надеждност на осигурителните точки) се прави от хората, които са инициирали (или извършили) екипирането, или от клуба (групата) най-често катерещи в този район.


[b:c6641cea9e]ПРИНЦИПИ И ОТГОВОРНОСТИ КАСАЕЩИ КАТЕРЕЩИТЕ[/b:c6641cea9e]

1. Нито тази харта, нито някой друг може да гарантира, че по съществуващи спортни маршрути няма лабилни камъни, хватки или недостатъчно надеждни осигурителни точки.

2. Носенето на каска. По принцип в катерачните среди в световен мащаб е възприето, че това е личен избор. Ние препоръчваме носенето на каска - като минимум от втория в свръзката (осигуряващия).

3. Практикуването на спортно катерене на естествени скали и структури е опасна дейност, при която може да се получат сериозни травми, контузии или дори смърт. Катерачите са запознати с това и практикуват тази дейност на собствена отговорност и по начин който носи минимален риск за себе си и околните.


[b:c6641cea9e]ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ[/b:c6641cea9e]
(важи за нуждите на този документ)

1. Под „спортен маршрут” се разбира маршрут за катерене до едно въже, на който се поставят точки за осигуряване от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под. в размер достатъчен или видимо предполагащ използването за преминаване преимуществено само на въже и примки за междинно осигуряване.

2. Под „екипиран маршрут” се разбира маршрут, на който са поставени осигурителни точки от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под.

3. Под „екипира”, „екипиране” се разбира акта на поставяне на точки за осигуряване от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под.

4. Под „почиства”, „почистване” на спортен маршрут се разбира премахването на лабилни камъни и блокове в непосредствена близост до и по линията на маршрута или над нея, като и на пръст и прах в близост до използваните хватки и стъпки и линията на маршрута.

5. Под „инспекция” на спортни маршрути се разбира установяване на последователността и качеството на извършено почистване и екипиране, както и надеждността на поставените осигурителни точки и използвани материали.

6. Под „поддържане” на спортни маршрути и сектори означава периодична инспекция и действия по отстраняване (или подмяна) на установени нередности (лабилни камъни, блокове, ненадеждни осигурителни точки).

7. Под „спортен катерачен обект” се разбира всеки катерачен обект, на който съществуват спортни маршрути. Това в България към този момент са (без да са подредени по важност или друг критерий):


Лакатник - Вражите дупки, Алпийска поляна, Петреница
Оплетня
Витоша - Комините
Беледие хан
Боженица – Под поляната, Крепостта
Враца – Малката дупка, Голямата дупка, Прохода Вратцата
Карлуково - Проходна
Велико Търново – Света Троица, Устето
Дряново
Ловеч
Крошуна
Габрово – Устието
Русе – Кулата, Басарбово, Табачка
Варна – Чудните скали
Шумен – Дивдядово
Пловдив - Тепетата
Бряновщица
Плевен – Кайлъка
Трънско ждрело
Камен бряг – Яйлата (турове)
Рила – учебните скали до ЦПШ и хижа Мальовица, Боровец – водохващането

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
ДНП - Дирекция на национален парк
ДПП - Дирекция на природен паркМоля изпращайте вашите коментари, мнения и предложения по така изготвения документ в писмен вид в срок до 8-ми април на [i:c6641cea9e]office@bfka.org[/i:c6641cea9e]


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 1752 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Етика и екипиране:
Къде е границата на пресметнатият риск?
Дали Северна Америка ще приеме Европейските стандарти за водачи ?
Писмо до Председателят на ФБАК
Болтове на Куклата
Проблемът с фиксираните опори
Планината за планинарите
Ролята на стиловете в катеренето
Писмо до УС на ФБАК
Писмо от Иваило Нинов
Болтове на Враца и Мальовица


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap