Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Проект "Харта за екипиране на спортни маршрути в България"БФКА, Комисия Катерачни обекти  |  Редактирана на 05/04/2008


[b:c6641cea9e]ХАРТА ЗА ЕКИПИРАНЕ НА СПОРТНИ МАРШРУТИ ЗА КАТЕРЕНЕ В БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ[/b:c6641cea9e]


Тази харта определя принципите които трябва да бъдат спазвани при екипиране на спортни маршрути по катерачните обекти в България.

Хартата има за цел постигане на достатъчна сигурност и спазване на общоприети екологични и етични норми в катерачната общност. Повод за приемането на този документ са станалите инциденти и смъртни случаи в последната една година по спортни катерачни обекти в България.

Хартата не е подробно ръководство или инструкция за екипиране. Тя не определя самата технология на монтаж на осигурителните точки и избор на места и линии за спортни маршрути. За целта се използват предписанията на производителите на материали за екипиране и други специализирани ръководства и опит.

Въпреки че някои от принципите са приложими, тази харта не се отнася за дълги турове и алпийски маршрути.

Хартата е приета на разширено събрание на комисията “Катерачни обекти – достъп, сигурност, опазване” към БФКА, с участието и поканата към всички хора, които са екипирали спортни маршрути в последните години в България.

Хартата се публикува на достатъчно видни места в катерачното медийно пространство, така че да не е възможно проявяващите желание за екипиране да не се запознаят с нея.


[b:c6641cea9e]ПРИНЦИПИ НА ЕКИПИРАНЕ[/b:c6641cea9e]

1. Екипирането на спортни маршрути е съзидателна и отговорна дейност, която се извършва с респект към природните дадености и минимално въздействие върху тях.

2. Не се екипира в обекти, райони или сектори, за които не е изяснено дали тази дейност е разрешена (не е забранена). За целта се изяснява статутът на мястото (национален или природен парк, природна забележителност, защитена местност и т.н.), като се контактува с местните власти и катерачи. В случай, че е защитен обект по смисъла на Закона за защитените територии - не се предприемат действия до произнасянето на компетентния контролен орган- РИОСВ, МОСВ, ДНП, ДПП.

3. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде почистен секторът (масивът) в който се намира от лабилни камъни и блокове.

4. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде почистена линията по която минава от лабилни камъни, пръст и прах.

5. Не се почиства или екипира ако в сектора има множество от хора (катерачи), или това застрашава преминаващи хора или автомобили. В тези случаи се организира по подходящ начин охрана на застрашения район.

6. Не се екипира спортен маршрут, преди да бъде прокатерен от няколко човека и преди да се постигне консенсус по местата на точките за осигуряване и край на тура.

7. По време на почистването и екипирането се вземат мерки за избягване прякото безпокойство, убиване или разрушаване на гнезда, особено през периодите на размножаване, отглеждане, презимуване и миграция на защитени видове скалолюбиви животни.

8. По време на почистването и екипирането не се копаят хватки или стъпки и не се поставят изкуствени такива.

9. Екипирането на спортни маршрути се извършва само с дълготрайни неръждаеми материали, които са общоприети и имат нормални качества, външен вид и форма (т.е. не са самоделки).

10. Изкатерване на маршрута вече в завършен вид – прави се веднага или много скоро след изтичане на технологичното време ако такова е необходимо за установяване нормалната здравина на точките. Това се прави с цел проверка за допуснати грешки в технологията на монтаж или в местата на монтиране на точките за осигуряване. Отстраняват се грешките, ако такива са допуснати.

11. В срок до една седмица задължително се публикува информация за извършеното екипиране в сайта на БФКА или друг общодостъпен специализиран Интернет сайт или медия, като се подава следната информация: място, име(на) на извършител(ите), име на маршрут, брой на необходимите примки за изкачване, дължина, особености за слизането или рапела, скица или снимка с очертание (или точно описание на местоположението), ориентировъчна категория на трудност, други особености ако е необходимо.

12. Екипирането не може да бъде анонимно и извършващите акта на екипиране носят отговорност за последователността и качеството на извършената работа.


[b:c6641cea9e]ПРИНЦИПИ НА ИНСПЕКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА[/b:c6641cea9e]

1. Завършени сектори със спортни маршрути подлежат на инспекция. Тя се извършва от човек или екип посочени или от БФКА, или от клуба (групата) инициирала екипирането.

2. Поддържането на спортните маршрути и сектори за отстраняване на появили се нередности (лабилни камъни, блокове, надеждност на осигурителните точки) се прави от хората, които са инициирали (или извършили) екипирането, или от клуба (групата) най-често катерещи в този район.


[b:c6641cea9e]ПРИНЦИПИ И ОТГОВОРНОСТИ КАСАЕЩИ КАТЕРЕЩИТЕ[/b:c6641cea9e]

1. Нито тази харта, нито някой друг може да гарантира, че по съществуващи спортни маршрути няма лабилни камъни, хватки или недостатъчно надеждни осигурителни точки.

2. Носенето на каска. По принцип в катерачните среди в световен мащаб е възприето, че това е личен избор. Ние препоръчваме носенето на каска - като минимум от втория в свръзката (осигуряващия).

3. Практикуването на спортно катерене на естествени скали и структури е опасна дейност, при която може да се получат сериозни травми, контузии или дори смърт. Катерачите са запознати с това и практикуват тази дейност на собствена отговорност и по начин който носи минимален риск за себе си и околните.


[b:c6641cea9e]ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК И СЪКРАЩЕНИЯ[/b:c6641cea9e]
(важи за нуждите на този документ)

1. Под „спортен маршрут” се разбира маршрут за катерене до едно въже, на който се поставят точки за осигуряване от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под. в размер достатъчен или видимо предполагащ използването за преминаване преимуществено само на въже и примки за междинно осигуряване.

2. Под „екипиран маршрут” се разбира маршрут, на който са поставени осигурителни точки от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под.

3. Под „екипира”, „екипиране” се разбира акта на поставяне на точки за осигуряване от постоянен тип – болтове, лепени клинове и др.под.

4. Под „почиства”, „почистване” на спортен маршрут се разбира премахването на лабилни камъни и блокове в непосредствена близост до и по линията на маршрута или над нея, като и на пръст и прах в близост до използваните хватки и стъпки и линията на маршрута.

5. Под „инспекция” на спортни маршрути се разбира установяване на последователността и качеството на извършено почистване и екипиране, както и надеждността на поставените осигурителни точки и използвани материали.

6. Под „поддържане” на спортни маршрути и сектори означава периодична инспекция и действия по отстраняване (или подмяна) на установени нередности (лабилни камъни, блокове, ненадеждни осигурителни точки).

7. Под „спортен катерачен обект” се разбира всеки катерачен обект, на който съществуват спортни маршрути. Това в България към този момент са (без да са подредени по важност или друг критерий):


Лакатник - Вражите дупки, Алпийска поляна, Петреница
Оплетня
Витоша - Комините
Беледие хан
Боженица – Под поляната, Крепостта
Враца – Малката дупка, Голямата дупка, Прохода Вратцата
Карлуково - Проходна
Велико Търново – Света Троица, Устето
Дряново
Ловеч
Крошуна
Габрово – Устието
Русе – Кулата, Басарбово, Табачка
Варна – Чудните скали
Шумен – Дивдядово
Пловдив - Тепетата
Бряновщица
Плевен – Кайлъка
Трънско ждрело
Камен бряг – Яйлата (турове)
Рила – учебните скали до ЦПШ и хижа Мальовица, Боровец – водохващането

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и води
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
ДНП - Дирекция на национален парк
ДПП - Дирекция на природен паркМоля изпращайте вашите коментари, мнения и предложения по така изготвения документ в писмен вид в срок до 8-ми април на [i:c6641cea9e]office@bfka.org[/i:c6641cea9e]


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 1754 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Етика и екипиране:
Препоръки за преоборудване
Проблемът с фиксираните опори
Правила за катерене по пясъчни скали в Чешката Република
Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Второ писмо до Председателя на ФБАК
Bolt wars in Boulder Canyon
Болтове на Куклата
Тиролска декларация за най-добрите начини на упражняване на планинските спортове
Писмо до Председателят на ФБАК
Тъмното дело


Важни новини !!!


 • 01/06/2020

  Къде ще можем да пътуваме това лято? (обновена на 19 юни)

  коментара


  Въпреки призивите за общ европейски подход държавите от ЕС все още не действат координирано при отваряне на границите след продължилото месеци прекъсване на свободното движение заради кризата с коронавируса. "Дневник" обобщава как става влизането в държави от Европейския съюз и шенгенското пространство и Балканите. Ще засегнем обаче само държавите, които засягат дейността на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ.
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене б ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap