Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Защо плащаме за обучениеАдриан Станчу, Дневник  |  Редактирана на 21/03/2008


[img:e40665721b]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/article_285.jpg[/img:e40665721b]


[b:e40665721b]Успехът на една програма е споделена отговорност между консултанта, мениджмънта и HR-а[/b:e40665721b]


"Абе я дай някакъв тренинг. Определено имаме нужда от това." Молба, на която е трудно да откликнеш адекватно и същевременно да откажеш, особено когато това е твоят бизнес и си изкарваш хляба с това. Въпреки че написано черно на бяло изглежда балкански абстрактно, това е често срещано "запитване" от страна на иначе квалифицирани и опитни мениджъри. Проблемът идва от недостатъчното разбиране на функционалността на различните подходи за обучение и тяхната реална полезност.

"Добре. Ще ти дам 2000 лева за обучение, но ако ми кажеш кога и как точно ще ми се върнат?" Въпрос, който е повече от нормален и съдържа в себе си основни принципи на инвестиционната бизнес логика, мениджърски подход към управление на ресурсите и предприемаческа заинтересуваност. Актуалността на тематиката, липсата на адекватно образование и оскъдността на ресурса от качествен човешки потенциал в корпоративната среда в България, а и в световен план, налага все повече нуждата от правилни отговори на провокиращи въпроси, свързани с финансовия план на отдел "Човешки ресурси".


[b:e40665721b]Защо плащаме за обучение[/b:e40665721b]

Добър начин да дадем отговор на този въпрос е да тръгнем от разбирането, че управлението на човешките ресурси трябва да започва от стратегическото ниво, да е съгласувано с по-големите стратегически цели и планове на организацията. От 1990 г. насам, когато за пръв път се заговори за тренинги и фирмени обучения в България, вместо повишаване на квалификацията първоначално провежданите практики се свеждаха до обучения по продажби за търговски екипи, където резултатността можеше да се измери лесно с повишението на нетните приходи. В последните 2-3 години все по-често се наблюдава, че по време на сесията, посветена на очакванията, с която започва всеки курс или програма, участниците или не искат нищо, или още по-лошо - директно заявяват, че са на обучение само защото началниците им са ги накарали да участват. Това вреди сериозно както на ефективността на процеса, така и на очакваната възвращаемост и мениджърска нагласа за резултатите от обучението, така че все повече си струва да зададем въпроса защо плащаме за обучение. Защото просто го има в бюджета и се планира по инерция? Или защото това е наистина необходима инвестиция с очаквана възрващаемост? Тези въпроси често изплуват по време на преструктуриране или намаляване на бюджета, когато именно частта за обучение най-често е първата, която отпада, въпреки че тъкмо тогава от него има най-голяма нужда. Едно от най-големите предизвикателства пред процеса на развитието на служителите е какви очаквания възлагаме на програмата за обучение и как ще измерим изпълнението им. Най общо се очертават няколко типични ситуации:

- Минимални цели. Забележителен брой програми за обучение се провеждат без смислени цели. В тази категория влизат например прословутите "тим билдинг" събития, които най-често са фирмени партита, целящи (ако изобщо имат цел) да релаксират екипа, и се правят с идеята да "заздравим комуникацията и да мотивираме екипа". Тук се включват и програми от типа "понякога участваме в обучение по продажби, за да си опресним знанията".

- Максимални цели. В другата крайност са запитвания за програми, които очевидно избягват сложността и дълбочината на темата. Чудесен пример за това е клиент, който иска "тим-билдинг" в рамките на ден и половина, след който вътрешната конкурентност на екипа, скуката и циничните нагласи към работата трябва да бъдат преодолени. Правилният отговор е, че ако някой може да промени поведението на хората за 10 часа, той би ръководил света, а не би водил курсове. Като цяло целите, свързани с промяна на поведението, не могат да бъдат постигнати бързо и никога чрез обучение. За постигането им е необходима постоянна и съгласувана намеса от страна на консултантите, и особено на мениджмънта в дългосрочен план (1-2 години).

- Недостатъчно разбрани цели. Често се отправят запитвания от типа: нашите хора не могат да продават, имат нужда от обучение по умения за продажби. Такава тема свидетелства за дълбоко неразбиране какво точно прави един успешен екип по продажби. Повърхностно и прибързано техният неуспех е отдаден на липсата на обучение, а всъщност се дължи на грешен мениджърски подход и на процеса за подкрепяне на мотивацията.

Тогава какъв е отговорът? Програмата за обучение, която дава резултати, трябва да бъде последователна, организирана навреме с оглед средно- и дългосрочните планове и добре съгласувана с методите, процесите и ценностите на възлагащата организация. С други думи, ако искаме тя да постигне целите си, тогава това не би могло да бъде еднократно събитие под формата на програма "полуфабрикат", извадена от контекста и проведена в критична ситуация. Необходимо е добре да бъдат разбрани целите на програмата или на всеки неин етап, ако тя е дългосрочна. Още повече, трябва да разберем, че крайната цел на организацията обикновено не може да бъде постигната само с обучение, а чрез комбинация от обучение, личен коучинг**, методология и цели на мениджмънта, мотивиране и възнаграждаване на желаната нагласа.

Типовете възможни цели обикновено се групират в три големи категории (виж таблицата). В зависимост от това, което мениджмънтът и участниците очакват от една програма за развитие, ролята на обучението в уравнението може да се окаже по-малка. Прибързаното и случайно възлагане на задачи на един участник в процеса, както и разпределението им без внимателен анализ на практика гарантират провал на програмата. Успехът е възможен само ако всички страни си сътрудничат и поемат своята роля.

А как измерваме ефекта на програмата за обучение? Съвременната практика предлага 4 нива при измерване на резултатите от програма за обучение, а именно:

- Въздействие. Това ниво се покрива от всички, които възлагат програма. То се отнася до измерване на въздействието на програмата върху участниците, на степента, до която те виждат практическата й приложимост, и се материализира в така известните сега "щастливи листове".

- Приемане. Това ниво е особено ценно при програми за обучение, насочени към познание, но и при такива, насочени към умения. Те могат да бъдат измерени чрез теоретични или приложни тестове, но също така чрез практически казуси, приложения и упражнения. Често е необходимо да гласуваме отговорност за това ниво на обучителя, ако му имаме доверие.

- Приложение. Това ниво цели да установи до каква степен участниците прилагат в практиката усвоените концепции. Това измерване може да се направи чрез супервизиране, коучинг, кампании "таен клиент" и т.н.

- Ефект. Това ниво цели да установи до каква степен практическото приложение на програмата за обучение има желания ефект. Измерването може да се направи дори с инструмента, който е помогнал да се очертае проблема в началото (например проучване на удовлетвореността на клиентите).

Тук трябва да се каже, че отговорностите на консултанта за крайния резултат от програмата за обучение най-често са концентрирани в ниво 1 и 2, докато тези на организацията са в ниво 3 и 4. Ето защо една добра програма за обучение трябва да отговаря на стратегическите цели на организацията, да е организирана и последователна, да има ясни и постижими цели, да е интегрирана в практиката на мениджмънта, участниците да са мотивирани от резултатите й, а мениджърите да са отговорни и заинтересувани от развитието й. Преди всичко необходимо е да се разбере, че успехът на една програма за обучение не е отговорност на консултанта, нито на отдела по човешки ресурси, нито на оперативния мениджмънт. Той е споделена от всички тях отговорност и докато не се сформира такава стратегическа мениджмънт група, целяща промяна, ние ще продължаваме да си задаваме въпроса защо плащаме за обучение.


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 3375 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ПО ТЕМА Team Building:
Големите заблуди за тиймбилдинг обученията
Краят на безплатния обяд
Кои са истинските ползи от тиймбилдинг обученията?
Тим билдингите се променят, но не се предават
Мотивиране на служителите с помощта на тиймбилдинг
В Германия откриват яхтите като място за тим билдинг
Тим билдинг
Вътрешни комуникации и ефективно управление
За няколко глътки адреналин
Тимбилдинг с ново лице


Важни новини !!!


 • 01/06/2020

  Къде ще можем да пътуваме това лято? (обновена на 19 юни)

  коментара


  Въпреки призивите за общ европейски подход държавите от ЕС все още не действат координирано при отваряне на границите след продължилото месеци прекъсване на свободното движение заради кризата с коронавируса. "Дневник" обобщава как става влизането в държави от Европейския съюз и шенгенското пространство и Балканите. Ще засегнем обаче само държавите, които засягат дейността на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ.
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене б ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap