Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ПЛАНИНИТЕ - Исторически очеркГеорги Репински  |  Редактирана на 06/08/2006


[b:048a390ad1]Предговор[/b:048a390ad1]

Туризмът и планинарството в България имат стари традиции, които от ден на ден се затвърдяват все по-дълбоко. Хиляди хора посещават нашите планини, изкачват прекрасните ни върхове. Някои от тях изпитват удоволствие да правят това не по удобните пътеки, а по мъчно достъпните стени и ръбове. Това са алпинистите. В нашата страна те имат отлични възможности за практикуването на своята дисциплина. Някои от тях придобиха висока квалификация и постигнаха забележителни успехи в близки и далечни планини. Много младежи са тръгнали по техния път. Но те знаят, че алпинизмът не е само спорт, а широко обществено движение, свързано с културното развитие на човечеството. Малко са засега литературните източници у нас, които могат да задоволят тяхната любознателност. През последните години бяха издадени доста книги у нас по въпросите на туризма и алпинизма предимно с педагогически характер и познавателен по отношение на различните обекти в страната. Но съвършено малко е писано за историята на планинарството, за различните епохи, през които е минало неговото развитие. Предлаганият труд Завладяване на планините идва да запълни тази празнота в нашата литература. Неговият автор е добре познат в българските планинарски среди като турист и алпинист с дългогодишен практически опит и богата ерудиция. Това му е позволило да разгледа третираните проблеми на алпинизма е необходимата компетентност и критичност.

Завладяване на планините ще задоволи всички любители на природата, всички хора с разностранни интереси.

[i:048a390ad1]Доцент Георги Атанасов,
заслужил майстор на спорта по алпинизъм[/i:048a390ad1]


В тази книга съобразно с нейния обем се прави само общ преглед на развитието на планинарството в света от древността до наши дни. В различни исторически епохи различни фактори определят отношението на човека към планината и той я завладява с различни подбуди и под различни форми. Винаги обаче победите му над планинските върхове представляват тържество на човешкия дух в борбата с природните сили. Покорявайки природата, човек гради своята цивилизация и напредва по пътя на духовното си развитие. В такъв аспект трябва да преценяваме и дейността на покорителите на планините.

Развитието на планинарството преминава през няколко характерни исторически етапа. В първия етап предимно практическите нужди на живота и отчасти изискванията на религията пораждат връзката на човека с планината. Във втория етап той започва да проявява към нея научен и културен интерес, а планинарството прави първите си крачки в служба на науката. В третия етап се ражда алпинизмът и пионерите му покоряват най-важните върхове в Алпите и някои други планини. В четвъртия етап алпинизмът достига класическата си зрелост и тръгва по пътя на спортното развитие. В петия етап техниката все повече навлиза в алпинизма и му осигурява блестящи победи над най-трудните алпийски стени и най-високите върхове в света.

Проследявайки характерните особености на тези етапи, ще се опитаме да изясним връзката му с обществено-икономическото и културното развитие на човешкото общество и ще се спрем по-подробно само върху най-важните събития, имена и дати от богатата история на световното планинарство. Читателят, който ще пожелае да се запознае по-обстойно с някои засегнати в тази книга въпроси или исторически факти, следва да се отнесе към литературните източници, посочени в приложената библиография. Ще смятаме, че сме постигнали нашата цел, ако читателят придобие от тази книга обща представа за естеството на планинарството, за това, че то е нещо повече от обикновен спорт, че има своя славна история и че е важно културно явление в живота на съвременното общество.

[i:048a390ad1]Авторът[/i:048a390ad1]


[b:048a390ad1]ЧОВЕКЪТ ОТКРИВА ПЛАНИНАТА[/b:048a390ad1]

Планинарството като съзнателна и целенасочена дейност на културния човек, породена от интерес и любов към планините, е сравнително ново явление в живота на човешкото общество, но завладяването на планините, предизвикано от практическа необходимост, може да отнесем към предисторически времена. Още първобитният човек е ловувал в планините и е търсел убежище от природните стихии и дивите зверове в трудно достъпни скални пещери. Жителите на планинските долини винаги са изкарвали прехраната си в непрекъсната борба с планината и твърде рано свикнали да се справят с безбройните й опасности. Пастирите, дърварите и ловците са изнамерили и някои примитивни средства, улесняващи придвижването по трудния планински терен, железни котки за ходене по тревисти склонове и лед, геги с железни шипове и др. Произходът на тази „техника" е много стар. От разкопки е установено, че обитателите на някои планински райони в Европа и Азия са си служили с котки няколко столетия преди нашата ера.

Необходимостта да се поддържат връзки между планинските селища често принуждава жителите им да използуват преки пътеки през високите хребети. Такива пътеки за коне и катъри много отдавна свързват селищата, разположени в полите на Рила, Пирин и Стара планина, а в Алпите и други високи планини има фирнови и ледникови седловини, известни с това, че през тях в продължение на много столетия преминават селяни със своя добитък, контрабандисти или богомолци, тръгнали на поклонение в някой манастир. Старинни хроники и легенди пазят спомена за много трагедии, разиграли се върху тези пустинни места, за знайни и незнайни пътници, станали жертва на снежни бури, ледникови пукнатини и лавини.

Някои проходи в планинските вериги представляват естествена съобщителна връзка между обширни географски области. В планините на Централна Азия, в Тян-шан, Хиндукуш, Памир и Хималаите има проходи, лежащи над 4000 м н. в., през които още в древни времена са минавали важни керванджийски пътища. В годините на големи исторически сътресения и войни по пътищата на мирните търговци се движили въоръжени маси. Така нуждите на живота в мирно и военно време са карали човека да навлиза в царството на планините.

Слабият и непроникнал още в тайните на природата човек сигурно е изпитвал чувство на мистично страхопочитание пред мощната и тайнствена планина. В нея той съзирал трона на своите богове и я населявал с породените от фантазията му същества. Достатъчно е да припомним какво място заемат в гръцката митология Олимп, Пинд, Тайгет и Парнас. Планините са били обожествявани в древността от китайците, японците, индийците, персийците. Култът към планините често се свързва с поклонения и жертвоприношения на някои по-достъпни върхове. Такива изкачвания на „свещени планини" са били доста разпространено явление в древния Изток, а и в наше време будистите извършват масови поклонения на Фуджи-яма в Япония и на Адамовия връх на остров Цейлон. Макар че подобни, предизвикани от религиозни подбуди изкачвания на върхове не могат да бъдат още окачествени като истински планинарски прояви, не бива съвсем да се отрича тяхното значение. Те безспорно са допринасяли за опознаването на планинския свят и са откривали на човека неговата красота. Любовта към съзерцаването на широки кръгозори, откриващи се от планински възвишения, била присъща на хората от Изтока. Освен това изкачванията на „свещени" планини пораждали някои мероприятия от „туристически" характер: направа на пътеки, заграждането им с верижни парапети на опасни места, строеж на странноприемници и заслони и т. н.

Твърде бавно, в продължение на векове, се заражда научният и културният интерес към планините. Той напълно липсва в античния свят и това се обяснява отчасти с географския фактор, който обуславя развитието на античната цивилизация. Тя разцъфтява по бреговете на топлите морета от Средиземноморския басейн, обиколен по периферията от високи планини и пустини. Морето обединява античните народи в една стопанска и културна общност. Те рано го опознават, обикват и възпяват в поемите си. Корабите им го кръстосват надлъж и нашир. Непроходимите планини, зад които лежат земите на варварите, им са чужди и враждебни. Те не представляват за тях никаква стопанска и културна стойност, те не обединяват, а разделят народите. Само крайна необходимост може да накара човека от античния свят да навлезе в негостоприемните Алпи, Пиренеи, африканския Атлас или азиатските планини. А такава необходимост се създава често от постоянните войни и териториалните експанзии на робовладелческите държави.

Античните историци са ни оставили много описания на забележителни военни походи през планините: зимния поход на десетте хиляди гръцки войници от Месопотамия през планините на Армения и Кюрдистан към брега на Черно море (400 г. пр. н. е.), описан от Ксенофонт; легендарните походи на Александър Македонски към Дунава и в сърцето на Азия; похода на Анибал през Алпите (218 г. пр. н. е.) и др. Всички те са добре известни от военната история, но трябва да се отбележи, че някои от тях, като напр. зимното преминаване на Хиндукуш през проходи, лежащи между 3500 и 4000 м н. в., от войските на Александър Македонски или знаменития поход на Анибал откъм долината на Рона за Северна Италия, представляват изключителни постижения и в историята на завладяването на планините.

Войните на Александър Македонски са забележителни и с това, че в редовете на армията му имало войници, специално обучени за военни действия в планините: превземане на укрепени теснини чрез обходни движения, щурмуване на крепости, разположени върху недостъпни скали, и пр. Историкът Ариан разказва как една силна крепост върху Согдийската скала в Източна Бухара превзели по заповед на Александър 300 души отбрани войници от този отред. Те се приближили към скалата под прикритието на нощта и я преодолели с помощта на въжета и железни колчета от палатки, които забивали в скалните пукнатини така, както алпинистите сега забиват клинове, а при първите слънчеви лъчи с устрем нападнали и превзели крепостта. Както се вижда, съвременната „алпийска" техника има много стар военно-приложен произход.

Веригата на Алпите се опознава от римляните едва когато те започват да покоряват алпийските и задалпийските земи. Тогава, особено в царуването на император Август, през известните по онова време алпийски проходи — Мон Сени, Мон Женевр, Малкия и Големия Сен Бернар и Бренер — се строят военни пътища, а в подстъпите към тях се основават укрепени селища. По-късно римските пътища през Алпите се използуват при оживени търговски връзки между метрополията и новите провинции. Така започва топографското разчленяване на Алпийската верига, но планинските масиви между проходите остават съвсем непроучени. Римляните се интересуват от своите пътища през планините, а не от самите планини. Техните учени нямат никаква представа за височината, строежа и природата на Алпите, а писателите и поетите им проявяват пълно пренебрежение кьм красотата на алпийския пейзаж. Античният естетичен вкус не цени в природата онова, което ние сега окачествяваме като диво, романтично. Затова пътуванията за удоволствие и развлечение се предприемат през тази епоха не в суровите Алпи, които дори ученият Тацит нарича грозни, а в топлите южни страни - Сицилия, Египет, Мала Азия.

От римските историци до нас са стигнали съвсем малко сведения за изкачени върхове, но и те имат полулегендарен характер. Обикновено историята отбелязва само делата на владетели и пълководци, проявили по някакъв повод интерес кьм планините. Така например Тит Ливий съобщава, че македонският цар Филип V изкачил през 181 г. пр. н. е. някакъв връх в Тесалийския Хемус, от който уж се виждали две морета. Царят се надявал, че това ще му помогне да състави стратегически план за поход срещу Рим. Три дни пътувал той, придружен от малка свита и местни водачи, през толкова гъсти гори, че не се разбирало ден ли е или нощ, а когато стигнал целта си, върхът бил забулен в мъгла. Дали споменатият връх се намира в Рила, Витоша или Стара планина, е въпрос, по който съвременните изследователи продължават да спорят. Според мнението на проф. Гавраил Кацаров изкаченият от Филип V връх бил Мусала. ([color=red:048a390ad1]1[/color:048a390ad1]) Вулканът Етна, чийто димящ конус се вижда отдалече върху сицилийския бряг, бил изкачен, както се предполага, още от гръцки колонисти в Сицилия, но официално заслугата за това се приписва от историците на император Адриан. През 130 г. той, придружен от голяма свита, наблюдавал от върха на планината изгрев слънце, очаквайки да види някакво чудесно явление. По-късно със същата цел Адриан изкачва един невисок връх в Сирия — Монс Касиос (Джебел ел Акра). Римският географ Страбон уверява, че в негово време (през I в.) имало хора, които се изкачвали на най-високия връх в Мала Азия — Монс Аргайос, което изглежда твърде съмнително, като се вземе предвид, че въпросният връх — изгасналият вулкан Ерджиас, е висок 3918 м. Военно-стратегически интереси са подбудили краля на лонгобардите, Албуин. да се изкачи през 568 г. на един панорамен връх в областта Фриули, Северна Италия, който тогава бил наречен Mons Regis — кралски връх. И това е горе-долу всичко в бедната планинарска хроника на античната епоха.

------------------------------------------------------
1. Виж статия в сп. „Български турист", бр. 1, 1922 г.


В Средните векове движението през алпийските проходи става много оживено. Алпите са в центъра на нова християнска Европа. Към богатата Италия се отправят грабителските походи на френските и германските крале. В Рим се коронясват владетелите на Свещената римска империя, тук се събират църковните сановници и се стичат богомолци от всички страни. Кръстоносците от цяла Европа тръгват от Венеция на кораби за Палестина. Развиват се италианските градове и водят оживена търговия с другите европейски страни. През Алпите зиме и лете пътуват крале със свити и войски, светски и духовни феодали, търговци, рицари, поклонници, трубадури. Още към края на 8-ия век по време на италианските походи на Карл Велики по пътищата на най-оживеното движение през Алпите започват да се строят манастирски странноприемници — отначало под алпийските проходи, а впоследствие и върху самите превали. Най-известни стават странноприемниците спасителни домове върху Големия Сен Бернар и Сен Готар. Може да се каже, че с това се слага начало и на организирана помощ на търпящите бедствие в планината. Това се върши под форма на християнска благотворителност от църквата.

Естествено е, че при толкова голямо движение през алпийските проходи скоро се появява нужда от добре познаващи планината водачи, особено през зимата, когато снегът затрупва планинските пътища. Да придружават срещу възнаграждение пътниците се наемат селяни от разположените под проходите села. В средновековните манастирски хроники се съдържат интересни данни за пътувания през Алпите и за опасностите, на които са били изложени пътниците. От тях ние научаваме и някои подробности за планинските водачи и тяхното снаряжение (котки, алпийски геги), както и за Първите, описани от очевидци, лавинни злополуки. Пътниците през Алпите разказват само за ужасите, които ги дебнат на всяка крачка в планината. Страхът от реалните и мнимите опасности задушава у тях всякакви естетически емоции и обикновено след благополучно слизане в равнината те отслужват благодарствени молебени за щастливо избавление от смъртта.

Ако в античната епоха интересът към планините е бил само слаб, то в Средновековието отношението към тях става явно враждебно, изпълнено със суеверен страх. Теологичният светоглед и черковната догма потискат напълно стремежа да се опознае природата с нейните явления, а религиозните предразсъдъци и суеверия намират най-богата почва за разпространение. В планините като че ли намират убежище всички тъмни сили, заплашващи добрите християни — зли духове, вещици, дракони, джуджета и великани — странна смесица от образи, породени от християнските легенди и митологията на келтските и германските племена. Жителите на алпийските села вярвали, че върху обвитите в мъгли ледени върхове е царството на самия сатана и че адът се намира под ледниците. Душите на грешниците излизали през нощта от ледникови пукнатини и блуждаели в планината като сини огньове. Природните бедствия, които често сполетяват планинските селища — лавини, срутвания на ледниците, катастрофални наводнения — се предизвиквали от зли духове и за да се предпазят от тях, планинците издигали кръстове на близките върхове.


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 3691 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
Напишете коментар

1 Публикуван на 30/06/2006 от Коментирайте
Ако не ме лъже паметта в тази книга имаше един "пасаж" (казано по катерачному) в който се споменаваше за поверие от средните векове, според което високите Алпи били обитавани от змейове. Местен ловец се престрашил и предприел поход с намерение да срещне или най-малкото да открие следи от тези всяващи страх чудовища.
След завръщането си изказал следното мнение :
- За моя най-голяма изненада не открих следни нито ми се отдаде да зърна дори за момент тези дяволски създания но твърдо вярвам, че те съществуват.

Така, че когато скитате по Алпите се оглеждайте за змейове. Аз също твърдо вярвам, че те съществурат :))
2 Публикуван на 02/07/2006 от Коментирайте
Преди може би 2-3 години двама младежи пристигнали с късния влак от София наближаваха в тъмнината Алпийския дом на Враца. Единят от тях леко изоставаше. Често спираше и дълго се взираше в тъмните силуети от двете страни на пътя. Удивлението му от природния феномен беше толкова голямо, че само едва успя да промълви:
- Лудница ...
Същата вечер под светлината на едва мъждукащия огън бе учереден нов алпийски клуб. Нямаше много неща са решаване. Отдавна бе прието, че клуба ще носи името НРБ. Членовете добре известни,за сега само двама, но за сметка на това много добре сработени. Инвентара на клуба се състоеше от седалка с марка "Пеещите скали", осмица, карабинер с муфа и еспадрили "Асоло" в незавидно състояние.
След като клубът беше материално обезпечен, се повдигна въпроса за духовно-мотивационанта база на която бъдещия клуб трябваше да жъне успехи. Няколко идей за девиз бяха обсъдени като избора падна върху едни цитат от книгата "ЗАВЛАДЯВАНЕ НА ПЛАНИНИТЕ". Цитата гласеше следното:
[b:8a5cd85515]Аз съм твърдо решен всяка година, докато господ ми дарява живот,
да изкачвам няколко върха или поне един, и то когато планинската флора е в пълен разцвет, за да я изучавам, да укрепвам тялото си чрез благородно физическо упражнение и да доставям радост на душата си. Какво друго удоволствие на този свят може да бъде толкова голямо и пълноценно както изкачването на планини?[/b:8a5cd85515]

[u:8a5cd85515]Конрад Геснер[/u:8a5cd85515]

След крайно изтощителното заседание продължило чак до полунощ, за новите членове на клуб "НРБ" не остана нищо друго освен да издигнат народния флаг над старото каменно огнище и да се отеглят на заслужена почивка на постелките край огъня.

Постепенно разговорът замлъкна. Младежите лежаха безмълвни загледани в централния масив обгърнат от ясното майско небе. През главите им минаваха милионни блянове и мечти за които Централната стена бе като природен филнов екран. Те се прожектираха пред очите им като на магичен филм. Очите блаженно притворени се наслаждаваха на безкрайни снежни полета, вливащи се една в друга ледени реки, заснежени хребеди, морени с милиони боудери.
Така блаженно усмихнати съня неосетно прибра в нежните си прегрътки замечтаните младежи. Така блаженно усмихнати щеше да ги пробуди и лятното слънце на следващата сутрин за да започне един незабравим съботен ден. Предстоеше да се cбъднe една мечта.

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Разни:
10 катерачни снимки
Топ 10 планински изкачвания според Нейшънъл Джиографик
Опасности в планината - Част VI от учебника по алпинизъм за ВИФ - 1977 година
Юбилярът Мальовица символ на българския алпинизъм
Стръмни Върхове - ревю на книгата
Пакистан: един рай за планинарите
Смърт под Матерхорн - Или защо само мъртвите риби плуват по течението
Нийл Гришъм – 15 съвета за начинаещи
Историята на женския алпинизъм
Едно изкачване на връх Вихрен през зимата на 2005 година


Важни новини !!!


 • 01/06/2020

  Къде ще можем да пътуваме това лято? (обновена на 19 юни)

  коментара


  Въпреки призивите за общ европейски подход държавите от ЕС все още не действат координирано при отваряне на границите след продължилото месеци прекъсване на свободното движение заради кризата с коронавируса. "Дневник" обобщава как става влизането в държави от Европейския съюз и шенгенското пространство и Балканите. Ще засегнем обаче само държавите, които засягат дейността на ВЕРТИКАЛЕН СВЯТ.
 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене б ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2021

Sitemap