Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Правила за катерене по пясъчни скали в Чешката РепубликаГеорги Недялков  |  Редактирана на 23/08/2005


Надявам се, че този материал ще предизвика вниманието на доста хора и ще провокира повечето от вас да зададат своите въпроси относно ЕТИКАТА в катеренето, екипирането и създаването на маршрути,както и отношението към стари маршрути в България. Дано има и отговори на тях, обаче !!!
Всеки маршрут е авторска работа и изисква уважение както към неговия създател, така и към самия маршрут , и всяка промяна трябва да се съгласува със създателя /-ите /на маршрута или да се потърси дебат за всеки отделен случай...

Да се поучим от опита и доказано правилния мироглед на другите, след като не можем сами да създадем правила, заради дребни интереси. Нека се опитаме да създадем нещо градивно и полезно за всички нас - алпинисти и катерачи.

И най-важното - да не забравяме, че красотата и чистотата на природата принадлежи не само на нас, но и на тези, които ще дойдат след нас. Да я запазим и за тях !

Приятно четене !!!


[img:157d37f4a7]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/teplicke_skaly1.jpg[/img:157d37f4a7][b:157d37f4a7]Правила

за катерене по пясъчни скали в

Чешката Република[/b:157d37f4a7]

Още със зараждането на скалното катерене по пясъчни скали се слага и началото на правила за преодоляване на трудностите по време на изкачването до самия връх.

С течение на времето е било необходимо създаването на точни правила, които да запазват скалите и в устна форма и по този начин да се противопостави на новите елементи в катерачната екипировка.
По-късно се наложи тези правила прецизно и с по-голяма точност да се формулират и в ръкописна форма, която беше раздавана на всички катерещи по пясъчните скали.

Последните действащи правила бяха в сила от 01.03.1988 година, но с развитието и напредването на катерачната техника, катерачната екипировка, новите разбирания и навици на катерача в природата и защитените местности налага тези правила да се изменят.

Новите правила са в сила от 01.07.1998 година.


[b:157d37f4a7]§ 1

Сила на правилата[/b:157d37f4a7]

1. Тези правила са приложими за всички катерачни обекти в районите с пясъчни скали в Чешката Република, и са задължителни за всеки катерач,
организация, в която и да е от групите за скално катерене към Чешката федерация - CHS (Czech rock climbing union) или организирани скални катерачи към UIAA, които отговарят за катеренето или тренирането на скално катерене в тези райони.

2. Правила са в сила от 01.07.1998. Старите правила от 01.05.1988 са отменени !


[b:157d37f4a7]§ 2

Определения на основни термини[/b:157d37f4a7]

1. Скалното катерене е такава катерачна техника, при която се спазва всичко предвидено от тези правила.

Ако скалният катерач злоупотреби или пренебрегне някои от предвидените правила, поведението му се счита за неспортсменско. Скалният катерач е длъжен да преодолява трудностите на катерачния маршрут и силата на гравитацията само със собствената си сила, като по време на изкачването може да използва само естествени стъпки и хватки. Остават в смисълът на тези правила (§ 5, точка 5) и начини при спускане, като позволени катерачни техники..

2. Под “Катерачни обекти“ разбираме: скални кули и масиви, които отговарят на условията и са под контрола на комисията отговаряща за района (Аrea Summit Commission-ASC), с минимална височина или дължина на изкачване.

“Кулите“ са скални образувания, чиято връхна точка е достъпна само със способите на скалното катерене (катерене, скaчане и др.).

“Масивите” са част от скали, обикновено достъпни поне от едната страна по некатерачен път !

3. Ако по дължина линията, по която напредва катерачът от начална точка към върхът е напълно самостоятелна поне в 2/3 от общата дължина, в този случай става въпрос за “Мaршрут“.

Ако линията на изкачването е по-къса от 2/3, тогава произлизащата
част от маршрута се приема за “Вариант”.

[img:157d37f4a7]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/teplicke_skaly2.jpg[/img:157d37f4a7]


[b:157d37f4a7]§ 3

Основни положения[/b:157d37f4a7]

1. За катерене по пясъчни скали (пясъчници) в смисълът на тези правила е допустимо за скални катерачи, организирани в горепосочените организации и начинаещите в скалното катерене, които не са членове на такива организации, но са съпроводени най-малко от един катерач, който е член на Чешката федерация, и който има сътветната квалификация - треньор, инструктор или лектор. За в бъдеще, всички те ще бъдат класифицирани като “Скални катерачи“.

[u:157d37f4a7]Скалните катерачи са длъжни[/u:157d37f4a7]:


a) Да доказват идентичността си на контролните органи и оторизираните лица, с валидна карта от организациите, споменати в § 1, точка 1.

б) За достъп до скалите да използва само туристическите пътеки или пътища, маркирани и обозначени със съгласието на Администрацията на CHKO (protected landscape area); ако такива не са обозначени, тогава скалният катерач може да избере такъв достъп, но той да бъде такъв, че да не и уврежда почвата и това да причини ерозия !

в) Да се отнася с уважение към всяко нещо от околната среда и да пази тишина !

г) Да не безsпокоят гнездата на птиците и да се уведомява Администрацията на CHKO или отговарящото за катерачния район лице - при установяване на гнездящи птици; да наблюдават за евентуална забрана за катерене в избраните от тях масиви или скални кули, през периодите, определени от CHKO, управата на катерачния район или
орнитолозите.

2. По време на изкачване и спускане, катерачът е длъжен да напредва по такъв начин, че възможно най-малко да уврежда повърхността на скалата. И по-специално е недопустимо:

a) Увреждане и умишлено променяне на повърхността на скалите (да търка въжето в скалата - с умисъл; да изстъргва или издълбава хватки или
стъпки; чупене, разпробиване и т.н).

б) Да пренебрегва крехкостта и изключителната чупливопст на скалата при овлажняване (твърдостта на скалата е намалена до наколко дни след валежа).

Строго е забранено да се катери по пясъчни скали, когато са мокри, заснежени или обледенени, по-изчерпателно условията са споменати от властите за защита на природата, за разрешените случаи за катерене в Специалните катерачни райони. (виж: Периоди забранени за катерене след дъжд или валежи през змината и др.)

в) Катеренето с обувки с твърди подметки, увреждащи пясъчните скали (за пример: Вибрам), както и да се използват катерачни приспособления от метален характер.

г) спускането, с помощта на дървета и храсти, без използването на монтираните рапелни халки.

д) използването на допълнителни предпазни средства, увреждащи пясъчника (За пример: ексцентрици, клеми, медни глави (cooperheads) и други средства, способстващи за промяна на скалния релеф.

3. Всички фиксирани предпазни средстава, осигурителни халки и поставки на кутиите на книгите за отбелязване на изкачванията на всеки връх, са монтирани за постоянно и могат да бъдат отстранявани или премествани само ако застрашават сигурността при катерене или са в специален природо-защитен район.

Дупките, останали след преместването на осигурителните халки и др., трябва да бъдат запълнени !!! (за пример: с цимент )

4. Необходимо е внимателното използване на скални “люспи”, връхчета и други скални образувания, храсти и дървета по време на самоосигуряване. Освен това е необходимо внимателно манипулиране с примките (инвентара), по начин, по който не се увреждат скала, дърво или храст.

5. По време на каквато и да е катерачна активност, задължение на всеки катерач е да спазва всички правила, отнасящи се към защитените площи или формации и правилниците на комисията отговаряща за района (Area Summit Commission).

По-специално е необходимо да се спазват всички правила при катерачна дейност, в опоменатите специални случаи, с изключение на отделни разрешителни, издадени от властите за опазване на природата.

[img:157d37f4a7]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/teplicke_skaly3.jpg[/img:157d37f4a7]


[b:157d37f4a7]§ 4

Предпазни средства[/b:157d37f4a7]

1. Всякакъв вид предпазни средства и екипировка, трябва да бъдат
използвани само по начин, по който :

а) не застрашават сигурността на катерачи и други хора.

б) не увреждат скалата или околната среда.

2. Други фиксирани опори и предпазни средства, освен разрешените и приетите от Чешката федерация, които биха станали част от катерачния маршрут, не са разрешени за спортно катерене. Повече подробности, тносно условията в специфичните места и райони е споменато в приложението.

3. От преносимите предпазни средства е позволено да се използват само въжета, осигурително средство - осмица, щихт и т.н., въжени и лентови примки.


[b:157d37f4a7]§ 5

Принципи и правила за спортно катерене[/b:157d37f4a7]

1. По време на спортно катерене по пясъчни скали, катерачът може да използва само разрешените предпазни средства и екипировка.

2. Фиксираната опора (клинове за пясъчни скали или халки).

а) са предназначени изключително за самоосигуряване; разрешено е използването им при последователно спускане от върха или при спускане при прекратяване на изкачването.

б) като помощно средство може да бъде използвана от катерача, след достигане на височината или нивото на опората и закачането на въжето към него; продължаване на изкачването след спиране на катеренето е възможно само от мястото на прекъсване.

в) фиксираните опори на съседни и пресичащи катерачни маршрути, както и халките за спускане, които са на линията на маршута, могат да бъдат използвани за осигуряване, само когато са били използвани от първооткривателят на маршрута и той е споменал това в описанието.

3. Въжето:

а) е предназначено за използване при изкачване към върха, само като предпазно средство; други начини на използването му при изкачване, освен в случаите на по-плътно осигуряване, целящо да помогне при преодоляване на гравитацията, е възможно само ако е съгласувано с точка 5, подточка в) на този параграф.

б) следи се за неспортсменски прояви и поради това е недопустимо:

- некоректно осигуряване (така нареченото “Schwebe”) с изключение на изкачвания, осъществени преди 01.05.1968 година, или с тогавашното одобрение на комисията отговаряща за района.

- подхождане по катерачния маршрут, с частично или цялостно подпомагане отгоре и евентуално с “набиране”.

- изпращане на катерачи (подпомагащи) над първия катерач, уговорени в краен случай да му хвърлят въже отгоре.

- хвъряне на въже към скални образувания или други помощни средства към катерач, до който не може да се достигне по друг начин.

в) по време на катерене, осигуряване или други манипулации с въжето не трябва има увреждане на повърхността на скалата. Катерачът е длъжен да прави изкачването съобразявайки се с тези изисквания ! (непременно да катери катерачния маршрут в стил OS (onsight), RP (redpoint), в случай, че въжето ще трие в скалата).

[img:157d37f4a7]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/teplicke_skaly4.jpg[/img:157d37f4a7]


4. Примки:

a) При изкачване, по маршутa могат да се поставят въжени или лентови примки. Това може да се направи само ако такава възможност произтича от характера на скалата (скални люспи, храст, дърво и т.н).

б) почиването по примките или висенето по тях “ намалява” спортната стойност на изкaчването !

5. Standing

а ) standing by own power or standing from seat (simple in couple or multiple with help of more climbers) is allowed manner of climbing technique. It is allowed only there, where it was used by first-climber.
Standing by own power has better sporting value.

b ) during standing by own power standing co-climber may be connected with fixed protection aid or protection runner only by freely hanging self-belaying. During standing from seat self-belaying is hard part

в ) next climber on the rope has privilege to over-climb part of route,
that was vanquished by first-climber by standing technique, through
rope

г ) част от маршрута, която е била преодоляна при прекарването на маршрута ( първото изкачване ) с

д ) Ако водачът (на свръзката ) изкатери място, където обикновено е било преминавано със задържане той трябва да го опомене в записката за изкачането .
Ако направи първо преминаване без задържане ,катерачът е задължен да обяви този факт на Комисията отговаряща за района и в същото време да предложи съответна категория на преминатата част от катерачния маршрут.

6. Катерачите са длъжни всички записки и документи ,отнасящи се за техните изкачвания, да съдържат само истина. Изкачванията,при които не са били спазени приетите правила, се считат за неспортсменски.


§ 6

Определяне на местата и монтиране на фиксирани
закрепвания.

Фиксираните закрепвания ( предпазни и осигурителни средства )трябва да бъдат така монтирани ,че да отговарят на изискванията в Ръководството за постявяне и монтиране на фиксирани опори (Directions for making and mounting of fixed pro).

2. Отговорен за надеждността на фиксираните опори е катерачът, който е монтирал тези фиксирани опори.

3. Ако е възможно , и това не противоречи на правилата в Ръководството за постявяне и монтиране на фиксирани опори , тогава фиксираните предпазни ( осигурителни ) средства би трябвало да се монтират на такива места, и по такъв начин ,че да не увреждат скалата при катерене в стил OS, RP и др.

4. Когато скалният катерач разбере,че осигурителна халка или нейното монтиране е неправилно, той е длъжен незабавно да уведоми Управата на съответния катерачен район или упълномощената комисия за това. Катерачът има същото задължение и когато открие увреден Природно- защитен обект .

5. При следващи изкачвания не е позволено добавяне, преместване и
остстраняване на фиксирана опора(или опори ).Изключения от тези правила са допустими само в тези случаи:

а ) Ако комисията, отговаряща за района е взела някакво
решение, че е наложително от мерки за сигурност да се монтира нов ринг (болт ) ,в замяна на повреденият или поради вече несъществуващите отпреди природни естествени форми .

б ) само със съгласието на първооткривателя на маршрута и комисията
,отговаряща за района.

в ) ако този катерачен маршрут е отделен .

6. Фиксираните предпазни средства и опори трябва да са монтирани
съгласно част 7,точка 4 ; в другите случаи е позволено да се монтират рингове, а също така и със спускане отгоре с по- високо осигуряване..

7. Фиксирана опора , която подменя повредена или естествена такава, трябва да се подмени в съгласие с част 5, буква А от същата част, и да бъде поставена в непосредствено ( но безопасно ) разстояние от подмененото закрепване, като трудността и характера на катерачния маршрут да останат непроменени .

8. Промяна на броя на предпазните и осигурителни средства е грижа на
Комисията ,отговаряща за района

9. Фиксираните средства за спускане трябва да са монтирани по такъв
начин ,че при спускане въжето да допира скалата само в необходимото
пространство. Достъпът до фиксираните предпазни средства за спускане
трабва да бъде надежден и лесен. Също така, фиксираните средства за спускане биха позлужили за подсигуряване и безопасно приключване на катеренето по всички катерачни маршрути.

[img:157d37f4a7]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/teplicke_skaly5.jpg[/img:157d37f4a7]


§ 7

Първоизкачвания (премиери )

1. Откривателят ( или група от първооткриватели на маршрута ) е
задължен да спазва същите правила, като другите катерачи.В допълнение, той има права и задължения, споменати в следващата точка.

2. Преди премиерното изкачване, катерачът е длъжен да се запознае с
височината и другите характеристики на скална кула или намасив и да
обмисли намерението си за мястото, което е избрал за прокарване на
маршрута ; също така, да потърси и изиска съгласието на комисията
отговаряща за района. За оглед на планирания маршрут катерачът може да използва близки места и заобикалящи обекти, които му позволяват да направи този оглед. Не е допустимо да се катери по планирания маршрут, с цел разучаване, преди да се направи премиерното му изкачване като водач по начина, определен от приетите Правила; или със осигуряване отгоре; или да се прави оглед, извършвайки умишлено или преднамерено спускане по местата на планираното премиерно изкачване. Разстоянието на новия маршрут или вариант от близък
( съседен ) маршрут или вариант, трябва да бъде не по–малко от 2 метра !!!
Изключение е възможно само там, където не е възможно преминаването от един маршрут в друг, и там, където катерачните маршрути са единствени !

3. Първооткривателят е компетентен ( способен да монтира фиксирани
опори ) ако на определени места или позиции ( в които е неодбходимо
да се стои в определено положение ) естествените предпзни средства не
са достатъчни или задоволителни.
Броят на фиксираните предпазни средства трябва да бъде определен по
такъв начин, че да осигуряват поне минимална надеждност и сигурност на катерач, чийто коефициент на полезно действие е порпорционално към трудността на катерачния маршрут..

Разстоянието между фиксираните опори не трябва да е по-малкo от 3
метра!!! В изключителни случаи, тази дистанция може да бъде
скъсена на не по-малко от 2 метра, и то само веднъж по целия маршрут ! ( За пример : ако плътността на пясъчната скала в зоната ,определена за фиксирана опора, не позволява да бъде монтирана такава, то тогава това не може да гарантира максимална сигурност на катерачите ).

Разрешения в изключителни случаи може да издаде само комисията,отговаряща за района.
Неспазването на това условие може да доведе до лишаване от
правото на премиерно изкачване.!!!

Ако има вариант или маршрут, който е частично съвпадащ с маршрут, с който вече имат обща, макар и в къса пресечна част, то в този маршрут или вариант, друго пресичане по нататък е Недопустимо !!!

4. По време на премиерното изкачване, фиксираните опори се монтират от позицията на стила на изкачването - AF ( all free ).За подсигуряване на своята безопасност по време на монтирането на фиксираните опори, катерачът може да се закача в примки ( поставяни на естествените образувания, както и да използват шилото за пробиване на дупки или на други скромни неща, които увреждат в сравнително по-малка степен скалата от шилото за дупки .За пример: Въздушни куки.
Катерачът е длъжен да запълни дупката след употребата на шилото, с циментова смес. Освен това, той е длъжен да монтира фиксираната опора колкото е възможно по-близо до дупката от шилото, използвана за осигуряване( но максимум на 30 см от нея )но преди всичко по такъв начин, че на това място, където ще бъде монтирана фиксираната опора, и напълно в условията за максимална безопасност на катерачите(имайки предвид плътността на пясъчната скала, разстоянието от ръб и от ръба на надвес, вдлъбнатина и т.н - виж “ Ръководството за постaвяне и монтиране на фиксирани опори”
(Directions for making and mounting of fixed pro).

Необходимо е фиксираните опори да бъдат монтирани така, че закачането на въжето ( към примките ) да бъде възможно и за катерачи с по-малък ръст .

5. По време на премиерното изкачване и преминаването през вариант, то той трябва да бъде изкатерен така, както и другите части на първоначалния катерачен маршрут.

6. Ако премиерното изкачване не е завършено като цяло, тогава катерачът трябва да достигне мястото на прекъсване на катеренето ,в смисълът на тези Правила.

7. След завършване на премиерното изкачване, катерачът е длъжен да остави по мaршрута всички естествени места за осигуровка ( храсти и дървета, скални блокове или камъни в цепнатини и др. )

8. Първооткривателят е длъжен да предостави на Комисията
отговаряща за района, приемливо име за новия маршрут, както и категорията на която отговаря.

За име на масив или маршрут не е позволено да се използват нецензурни или думи от подобен характер !!!

9. Първооткривателят на маршрута е длъжен да информира Комисията до 6 седмици след завършването му. Известяването на комисията трябва
да стане в писмена форма и да съдържа следната информация:

- име на катерачния район

- име или проект за име на катерачния обект

- име или проект за име на новия катерачен маршрут или вариант

- категория на маршрута

- дата на завършване на премиерния маршрут

- имена, адреси и имената на другите катерачи участници

- допълнителна информация за използваните фиксирани опори и средства (брой, кой и кога ги е монтирал )

- произход на фиксираните опори

Освен това трябва да направи и скица на местата за достъп до новия катерачен обект ( или обекти ),описание–скица на рапелните халки и дължината на рапелите. В известието до Комисията трябва да има и подписана декларация на поне един катерач, че изкачването е било извършено в хармония с приетите Правила.

Ако първооткривателят на маршрута изисква изключение от някое условие на Правилата, също трябва да го опомене .

10. Standing by own power or standing from seat is allowed only with
agreement of area summit commission.

11. Комисията има право да прави изключения от тези правила, но само в смисълът на друго, по- точно правило.

12. Комисията има право да затваря или забранява някои катерачните обекти,група от обекти или цели катерачни райони за бъдещи премиерни изкачвания. А освен това Комисията има право да запазва ред за проекти за
премиерни изкачвания в катерачния район.


§ 8

Правило за завършване на премиерно
Изкачване.


Право за завършване на премиерно изкачване

1. Ако катерач не завърши започнато премиерно изкачване, той има право да го завърши само ако направи такъв опит:

a/ правилна маркировка: такова маркиране оправдава монтираните фиксирани опори с видими означения, показвайки че катерачния маршрут все още не е завършен .
( примерно: лентови примки, привързани към монтираните до момента опори )

б/ Доказателства,според приетия ред: да остави запис ,съдържащ имената на катерачите, адрес за контакт с дата на започване на изкачването по фиксирананите опори или удължителни примки , или горепосочените подробности, уведомяващи Комисията отговаряща за района. Катерач, който не направи това, е заплашен друга група катерачи да завърши така немаркираната или необявена започната премиера, преди да бъде завършена от самия него (първооткривателя на маршрута. Виж раздел 2 )

2. Без да има отношение смисълът на предходната част,
правото на катерач да завърши премиерното си изкачване изтича когато са изминали 2 години от първия опит за премерено изкачване ( по- скоро ако катерача заяви открито, или декларира, че не желае да завърши започнатия маршрут или да прави други опити за това )

3.---------------------------------------------------следват 2 страници от правилника, които съвсем скоро ще бъдат добавени към основния текст ,поради невъзможност да бъдат преведени в момента.


[i:157d37f4a7]Снимки: http://www.teplickeskaly.cz[/i:157d37f4a7]


Превод от :  Георги Недялков


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 3169 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Етика и екипиране:
Дали Северна Америка ще приеме Европейските стандарти за водачи ?
Писмо от Иваило Нинов
Препоръки за преоборудване
Проект "Харта за екипиране на спортни маршрути в България"
Bolt wars in Boulder Canyon
Тиролска декларация за най-добрите начини на упражняване на планинските спортове
Болтове на Враца и Мальовица
Къде е границата на пресметнатият риск?
Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Ролята на стиловете в катеренето


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap