Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Какво е необходимо да се знае за едно въже?www.beal-planet.com  |  Редактирана на 25/11/2004


[b:d4a0a6c76f]Как да разберем по-добре характеристиките на едно въже?[/b:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]1. Ударна сила.[/b:d4a0a6c76f]
Стойности изисквани от стандарта:

[u:d4a0a6c76f]Единично въже[/u:d4a0a6c76f]:
Сила на удара по-малка от 12 kN издържа първото падане с фактор 1.77 с маса 80 кг.

[u:d4a0a6c76f]Двойно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Ударна сила по-малка от 8 kN издържа първото падане с фактор 1.77 с тегло 55 кг.

[u:d4a0a6c76f]Близначно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Сила на удара по-малка от 12 kN издържа първото падане с фактор 1.77 с тегло 80 кг.

Ударната сила записана в техническата характеристика на въжето не трябва да бъде по-ниска от най-слабият резултат отчетен в сертифицирана лаборатория.

[b:d4a0a6c76f]2. Брой на паданията:[/b:d4a0a6c76f]

За задоволяване на стандартите, единичното въже трябва да издържа 5 падания при фактор 1.77 с тегло от 80 кг. Двойното въже трябва да издържа 5 падания при същият фактор с 55 кг. Близначните въжета - 12 падания с 80 кг на двете въжета едновременно.

Броят на паданията в техническата характеристика на въжето не трябва да бъдат повече от най-слабият резултат регистриран в сертифицирана лаборатория.

[b:d4a0a6c76f]Внимание:[/b:d4a0a6c76f] Броят на паданията цитирани за единични и двойни въжета не са директно сравнявани, защото те не тествани с една и съща маса.

[b:d4a0a6c76f]3. Динамична елонгация:[/b:d4a0a6c76f]

Това е регистрираната разтегливост на въжето по време на първият UIAA тест на падане. Тя трябва да бъде по-малка от 40%.

[b:d4a0a6c76f]4. Статична елонгация:[/b:d4a0a6c76f]

Тя се измерва с товар от 80 кг и не трябва да превишава 10% за единично въже, 12% за двойно въже и 10% за близначно въже едновременно за двете части.

[b:d4a0a6c76f]5. Брой на намотките:[/b:d4a0a6c76f]

Бронята обвива и защитава сърцевината на въжето (това е неговата видима част). Тя е образувана от групи от влакна: всяка група представлява една намотка. За равен диаметър един по-голям брой намотки дава по-добри динамични характеристики, а един по-малък брой - по-добра износоустойчивост. В първият случай това може да бъде едно единично въже с броня от 48 намотки, което ще има добри динамични характеристики, докато във вторият случай това може да бъде въже с 32 намотки, което ще има максимална износоустойчивост и с по-дебело влакно.

[img:d4a0a6c76f]http://www.bealplanet.com/img/nbrefuseaux.gif[/img:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]6. Диаметър и тегло:[/b:d4a0a6c76f]

Въжетата с по-голям диаметър обикновенно имат много по-голяма дълготрайност. В същото време те са по-тежки и по-малко удобни за използване. На маршрути, където теглото и леснотата на използване са важни е за предпочитане да бъде избрано по-тънко въже. Високото качество на едно въже може да бъде постигнато чрез баланс между неговото тегло и неговите динамични характеристики.

Съвет: Мярката за диаметъра не е толкова точна, колкото тази за теглото. Поради тази причина е препоръчително да правите сравнение между теглата на въжетата, отколкото между техният диаметър.

[b:d4a0a6c76f]7. Приплъзване на бронята:[/b:d4a0a6c76f]

Сърцевината и бронята на въжето са два независими компонента, които имат едно направление. Ако конструкцията не е внимателно събрана е възможно да се получи приплъзване една спрямо друга. Бронята има способността да се деформира малко по малко под въздействието на устройство за спускане, създавайки по-този начин около сърцевината отпусната зона и издутини. Описаните резултати много бързо могат да се получат специално при катерене на установна или друго интензивно използване. Също това може да бъде причина въжето да се заклещи в устройството за спускане или осигуряване.

[img:d4a0a6c76f]http://www.bealplanet.com/img/0chocschema.gif[/img:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]Какви са типовете динамични въжета?[/b:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]1. Единично въже:[/b:d4a0a6c76f]

То се използва в единчна форма, както подсказва името му и е създадено за скално катерене. То е най-добре адаптирано за трудни маршрути, които са относително прави линии и такива при чието слизане не е нужно да се тегли въжето.

[img:d4a0a6c76f]http://www.bealplanet.com/img/0csimple.gif[/img:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]2. Двойно въже:[/b:d4a0a6c76f]

Двойното въже е предназначено за алпийски изкачвания или дълги стенни маршрути, при които се налагат многобройни спускания на рапел и където издърпването му е задължително. То също така е за предпочитане когато осигуровките не са стабилни и когато се катери на лед. Всяка от двете половинки се закача поотделно на примките. като по този начин то може да се отклонява много по-ефикасно и така да се намаля триеното. Тези въжета предлагат по-добра защита от падащи камъни или при падане на остър ръб.

[img:d4a0a6c76f]http://www.bealplanet.com/img/0cdouble.gif[/img:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]3. Близначно въже:[/b:d4a0a6c76f]

Близначното въже винаги се използва като се закачат и двете му половинки заядно на всяка от примките. То е леко като единичното въже, но предлага възможност за спускане на рапели с дължина равна на неговата собствена. Близначното въже е по-леко от двойното, но неговите половинки не могат да се използват самостоятелно.

[img:d4a0a6c76f]http://www.bealplanet.com/img/0cjumelee.gif[/img:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]Кое въже да изберем в зависимост от нуждите?[/b:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]1. Когато вторият в свръзката е само един.[/b:d4a0a6c76f]

[u:d4a0a6c76f]Единично въже[/u:d4a0a6c76f]:
Всеки от катерачите е завързан за един от краищата на въжето. Триененто на въжето в този случай може да бъде намалено само с удължаването на отделните примки. Когато маршрут има много чупки и примките ни са къси това въже не е подходящият избор.

[u:d4a0a6c76f]Двойно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Всеки от катерачите е завързан и за двете половинки на въжето или ако въжето е свързано (цяло) водачът се завързва за неговата среда. Когато водачът катери нагоре той се закача последователно на всяка от двете части, като следи за правилното разделяне на въжето. Когато маршрутът криволичи той закача двете половинки към примките от съоветните страни, като по този начин намаля триенето и ударната сила при падане на лоши осигуровки. Закачането на двете половинки в една осигуровка не е препоръчително заради голямото триене, което ще се създаде.

[u:d4a0a6c76f]Близначно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Всеки от катерачите е завързан и за двете половинки на въжето или ако въжето е свързано (цяло) водачът се завързва за неговата среда.
При това въже водачът закача и двете половинки едновременно във всяка една от осигуровките. Когато маршрутът криволичи е наложително използването на дълги примки за отклонение. Поотделното закачане на двете половинки е строго забранено, защото това въже не е предвидено за такъв начин на използване.

[b:d4a0a6c76f]1. Когато в свръзката вторите са двама.[/b:d4a0a6c76f]

[u:d4a0a6c76f]Единично въже[/u:d4a0a6c76f]:
Това въже може да се използва по този начин само на лесни маршрути, където вторият и третият са завързани последователно един след друг на разстояние от няколко метра. Обикновенно този метод се използва при пресичането на ледници, движението по ръбове и гребени или лесни снежни склонове.

[u:d4a0a6c76f]Двойно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Водачът се завързва за крайщата на двете половинки или ако въжето е свързано (цяло) за неговата среда. Всеки един от вторите в свръзката се завързват за другите краища на на неговите половинки.Във Франция тази техника е известна като "en fleche" или в превод "в стрела".

[u:d4a0a6c76f]Близначно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Близначното въже не е предназначено за използване в стил "en fleche", където двамата втори могат да се завържат поотделно на неговите половинки.

[b:d4a0a6c76f]Какво въже да изберем когато катерим лесни снежни маршрути, движим се по ледник и правим ски преходи.[/b:d4a0a6c76f]

Под лесен снежен маршрут може да се разбира такъв на който няма технически трудности като пресичането на бергшрунд или необходимост от осигуряване. Такъв тип маршрути са възможни за преминаване с всички видове динамични въжета, като могат да се използват самостоятелно отделните половинки както на двойното въже, така и на близначното въже. Едновременното придвижване в една редица на трима души е нормална практика.

[b:d4a0a6c76f]Какво въже да изберем когато се придвижваме по скални гребени.[/b:d4a0a6c76f]

[b:d4a0a6c76f]1. Когато вторият в свръзката е само един.[/b:d4a0a6c76f]

[u:d4a0a6c76f]Единично въже[/u:d4a0a6c76f]:
В този случай двамата катерачи се завързват за неговите краища, като по този начин между тях има само едно въже.

[u:d4a0a6c76f]Двойно въже[/u:d4a0a6c76f]:
В този случай двамата катерачи се завързват за двете половинки на въжето, като по този начин между тях има две въжета. Използването на едната половинка на двойното въже не е препоръчително на този тип маршрути.

[u:d4a0a6c76f]Близначно въже[/u:d4a0a6c76f]:
И тук както при двойното въже двамата катерачи се завързват за двете половинки на въжето. Използването само на едната половинка на близначното въже е смъртоносно.

[b:d4a0a6c76f]1. Когато в свръзката вторите са двама.[/b:d4a0a6c76f]

[u:d4a0a6c76f]Единично въже[/u:d4a0a6c76f]:
Водачът се завързва за средната част на въжето, а вторите за двете краища които се образуват по този начин. Тази рядко използвана практика изисква осигуряването да става последователно само на един от двата края, за да бъде намалена ударната сила. Ако гебенът е лесен и няма нужда от осигуряване може да се практикува едновременно придвижване.

[u:d4a0a6c76f]Двойно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Водачът се завързва за двата края на въжето или за неговата среда ако е цяло, а вторите на караищата на неговите половинки. Тук се използва техника на придвижване наречена "en fleche".

[u:d4a0a6c76f]Близначно въже[/u:d4a0a6c76f]:
Близначното въже не е предназначено за този вид употреба.

[b:d4a0a6c76f]Какво въже можем да използваме когато катерим къси спортни маршрути:[/b:d4a0a6c76f]

Основните правила са същите, както при дългите маршрути. Обаче когато се катери на установка ние можем да използваме или единично въже или половинката на двайното въже. Близначното въже не е предназначено за катерене на установка.

[b:d4a0a6c76f]Важен съвет на BEAL:[/b:d4a0a6c76f]

В катеренето, многократните падания предизвикват увеличаване на силата на удара. Едно въже което започва своя живот с една ниска ударна сила продължава да има допустимата ниска граница много по-дълго време.

При приключенското или ледено катерене, където осигуровките са с недостатъчна здравина, безопасността ще бъде увеличена многократно ако използваме въже с ниска ударна сила. Това ще създаде много по-малко натоварване на последната примка в момента на падане.

За да позволим на всички въжета да вземат успешно участие в поемането на енергията е важно да намалим триенето и да отстраним въжето от острите ръбове между примките.

[img:d4a0a6c76f]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/c_simple.gif[/img:d4a0a6c76f] [img:d4a0a6c76f]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/c_double.gif[/img:d4a0a6c76f]

[img:d4a0a6c76f]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/c_jumele.gif[/img:d4a0a6c76f]

[u:d4a0a6c76f]Използвани материали[/u:d4a0a6c76f]:
Освен материалите намиращи се в сайта на BEAL бяха използвани информационните статии намиращи се в техният каталог за 2005 година.


Превод от :  Димитър Колешев


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 3937 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ
Напишете коментар

1 Публикуван на 27/11/2004 от Коментирайте
Доколкото знам, при покупка на въже от beal, към него върви и едно СД с демонстративно видео. Ще е добре ако някои го има и го качи някъде

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ :
Сила на удара - теория и практика
Да изберем котките


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2019

Sitemap