Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Препоръки за преоборудванеUIAA  |  Редактирана на 22/10/2004


[b:0e3930f157]ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕОБОРУДВАНЕ И ПЪРВИ ИЗКАЧВАНИЯ НА СКАЛНИ МАРШРУТИ В АЛПИЙСКИТЕ РАЙОНИ[/b:0e3930f157]

[b:0e3930f157]I. Въведение[/b:0e3930f157]

Този документ е в отговор на въпроси от национални федерации по алпинизъм за използването на фиксирано оборудване. Налице са ясни позиции (виж статията "Планини в стомана и желязо?", Бюлетин на UIAA - брой 3/1998 год.). Обща е загрижеността, че без ясен консенсус между спортни катерачи и алпинисти, на нашите дейности не могат да бъдат наложени външни правила.

През 1998 год. Комисията по алпинизъм на UIAA помоли Германският и Австрийският алпийски клуб да изработят писмена позиция. Работната група разгледа широк кръг от гледни точки, както и информацията от различни срещи, като тази в Националното училище по ски и алпинизъм в Шамони от 12-13 ноември 1998 год. за използването на болтове в района на Монблан. В Триест (Италия) на 6 март 1999 год. Комисията по алпинизъм прие този документ, който има препоръчителен характер.

След това той бе представен пред Международната среща и семинар за зимно катерене в Ейвимор (Шотландия) от 7 до 13 март.На Международната среща от 1999 год. присъстваха повече от 100 алпинисти от 28 страни, които единодушно подкрепиха документа и призоваха алпинистите от цял свят да го разгледат подробно, така че на основата на добра практика да се постигне съгласие и защита на свободното занимание с нашите дейности.

[b:0e3930f157]II. Предисловие[/b:0e3930f157]

Катеренето е популярен спорт, характеризиращ се с дълготрайни човешки взаимоотношения, пряк контакт с природата и интензивна физическа дейност. Катеренето е стабилизиращ фактор, изпълнен с чувство за смисъл за много хора. От социална гледна точка, катеренето допринася за здравето на хората като компенсира липсата на физическа активност. В допълнение, катеренето на открито развива положителни черти на характера като надежност, чувство за отговорност и способност за работа в екип.

Катеренето в планините дава възможност - особено на младите - да развият чувството си за отговорност. Този аспект се развива повече или по-малко в зависимост от приетият стил на катерене. Степента на отговорност необходима по време на изкачването, зависи от количеството осигуровки по маршрута - скалните катерачни турове с по-малко осигуровки изискват особена надеждност на катерача, както за собствената му безопасност, така и за тази на партньора.

Съчетано с уважението към околната природа, свободният достъп да дивите алпийски райони представлява фундаментално право. Пълните възможности за упражняването на скалното катерене могат да бъдат гарантирани, само ако това право на свободно движение остане недокоснато и се налагат ограничения само в отделни, точно определени случаи, когато е постигнато съгласие за абсолютната им необходимост.

Подобно на пешеходният туризъм, скалното катерене в Европа е значителен икономически фактор в ниските и високи части на планините. Поради икономическият характер на тези региони, катерачите и техните семейства са често важен източник на приходи,както за хранителната промиш-леност в посещаваните райони, така и за съпровождащите търговии.

В този документ мерките за преоборудване са отнесени към поставянето на фиксирани осигуровки по скалните катерачни маршрути, съобразно съществуващите технически стандарти за безопасност.

[b:0e3930f157]III.Преоборудване на скални маршрути[/b:0e3930f157]

С течение навремето, много катерачи в ниските планински вериги и ниските части на високите планински вериги, са развили симпатия към добре осигурените спортни или забавни изкачвания. Голям брой алпинисти предпочитат добрите болтове за междинна осигуровка и на площадките по по-пулярните скални турове. Но и много катерачи, често посещаващи планините, са заинтересовани от запазването на първоначалният характер на скалните маршрути и райони. Те предпочитат да се справят без болтове, частично или изцяло.

Степента и качеството на оборудването на даден скален маршрут с фиксирани осигуровки е ефективен инструмент за влияние върху популярността му: добре осигурените турове са много по-катерени от останалите. Поради това в чувствителни от екологична гледка точка райони трайните осигуровки следва да се сведат до минимум. От друга страна, в по-малко чувствителните райони могат да се създадат условия за масова катерачна активност чрез оборудването на добре осигурени маршрути. Катерачните райони, разработени според дадените по-долу насоки, не представляват заплаха за околната среда.

Плурализмът на различни катерачни стилове е не само желателен,но и приветстван като израз на законните индивидуални предпочитания на катерачите. За да се осигури този плурализъм, се дават следните препоръки:

1. Мерките за преоборудване трябва да се ограничат до често катерените турове.

2. От мерките за преоборудване следва да се изключат определени алпийски райони, планини или части от планини, с оглед запазването на първоначалният им характер.

3. Скални маршрути, представляващи крайъгълни камъни в историята на алпинизма - Класическият маршрут по Северната стена на Айгер, "Ернст Кребс - Тони Шмид" на Лалидерванд в Карвендел, "Мичелуци" по Южният ръб на Мармолада, "Пумприсе" на Флайшбанк във Вилдер Кайзер (първата официална "седмица" в Алпите) и др., трябва да бъдат оставени в първоначалния им вид. Този принцип важи и за скални турове с местно значение (например Диретисимата по Жълтата стена на Унтерсберг, Battert Crack на Гереншпице и др.).

4. Основен принцип за преоборудването на скални маршрути е характерът им да остане непокътнат:

а. Да не се променя линията на първото преминаване.

б. Турове и единични пасажи, преминати "чисто" при първото изкачване (само на френдове, клеми, примки или други подобни), да не се пренабиват.

в. Да не се слагат болтове на части от тура, които могат да бъдат преминати чисто от катерачи, имащи ниво сравнима с категорията на маршрута.

г. Дълги неосигурени пасажи не трябва да бъдат неутрализирани с допълнителни болтове.

д. Мерките за преоборудване не могат да променят трудността на маршрута. Изкуствените пасажи, оставени от първите, преминали тура, трябва да бъдат подобни и след преоборудването. Количеството постоянни осигуровки в преоборудван тур следва да бъде по-малко от първоначалният брой осигуровки. Например, няколко обикновенни клина могат да бъдат заменени с един болт.

е. За всички мерки за преоборудването могат да се използват само материали, отговарящи на Европейските стандарти и тези на UIAA. Преоборудването трябва да се провежда само при определени стандарти под надзора на отговорната организация.

ж. Никой маршрут не може да бъде обект на преоборудване против волята на авторите на първото изкачване.

5. Начинът на преоборудване на някой катерачен район се определя - на основата на тези препоръки - от местни признати катерачи заедно с местните катерачни сдружения,ако е необходимо, в сътрудничество с отговорните власти.

Дейностите на местните ръководни организации ще се координират от надрегионален комитет с цел да се гарантира целият поток от информация и да се осигури високо качество на ръководството. Комитетът посредничи в случаи на конфликт.

[b:0e3930f157]IV. Първи изкачвания на скални маршрути[/b:0e3930f157]

1. В алпийските райони първите изкачвания трябва да се правят изключително с водене (без предварително поставяне на фиксирани точки отгоре).

2. В райони, изключени като обекти за преоборудване, болтовете следва да се ограничат до абсолютния минимум; иначе от всеки първооткривател зависи да установи стандарта на осигуровка на собственият си маршрут.

3. Не бива да се накърнява независимостта на съседните маршрути.

4. Могат да се обособят специални райони за спортно катерене в зони, близки до долините или други лесно достъпни части на планината, като това трябва да става по екологично съобразен начин, без да се накърняват близки катерачни райони. Тези мерки следва да бъдат одобрени от ръководната организация, отговаряща за съответнят район.

Разработено от работна група на ГАК/ААК. Прието като Консултативен документ от Комисията по алпинизъм на UIAA на 6 март 1999 год. в Триест (Италия). Подкрепено за подробно разглеждане от Международната среща и семинар за зимно катерене от 12 март 19991 год. в Ейвимор (Шотландия).


Превод от :  Ирина Манушева


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 1351 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ОТ РАЗДЕЛ Етика и екипиране:
Второ писмо до Председателя на ФБАК
Ролята на стиловете в катеренето
Планината за планинарите
Тиролска декларация за най-добрите начини на упражняване на планинските спортове
Екипиране на маршрути за спортно катерене – основни принципи
Тъмното дело
Болтове на Враца и Мальовица
Писмо до УС на ФБАК
Bolt wars in Boulder Canyon
Писмо до Председателят на ФБАК


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 11/09/2019

  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019

  коментара


  Новите технологии в челниците на Black Diamond през 2019
  Челните лампи на Black Diamond са били винаги едни от водещите в индустрията с най-добрите технологии на пазара. През 2019 година Black Diamond добавиха някои нови екстри, промениха интерфейса и подобриха цялостно качеството на своята гама продукти.
 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят България ЕООД © Copyright 2001-2020

Sitemap