Записване:

1. Записването за програмите се извършва онлайн чрез системата за заявки в сайта на Вертикален свят или в нашия офис. При онлайн записвания във вертикалното меню на всяка наша програма има бутони "КАЛЕНДАР" и "ЗАПИШЕТЕ СЕ", през които можете да направите избор на възможните дати за провеждане на програмата.

2. Ние ви препоръчваме да се запишете за програма като регистриран потребител - по този начин ще можете да получите отстъпки при бъдещи записвания. Също така ще можете да правите следващите си заявките много по-бързо, тъй като ние ще имаме част от необходимата информация. Другото предимство е, че ще можете да редактирате своята заявка и да променяте лесно екипировката, която искате да наемете за програмата.

3. За да потвърдите своята заявка и за да ви запазим място е необходимо да внесете депозит от минимум 50% от стойността на програмата. Депозитът е дължим в срок от 5 календарни дни след изпращането на онлайн заявка. При изтичане на този срок заявката се анулира автоматично. Остатъка от цената се заплаща най-късно до 10 дни преди началото на програмата или в посоченият срок, ако е упоменат в програмата.

4. Заявките, които не са потвърдени ще бъдат анулирани автоматично. Молим ви да правите заявка за участие в дадена програма, само ако сте на 100% сигурни в своето участие.

5. Препоръчително е записването за фиксирана в календара дата да става минимум 20-30 дни предварително за програми в България и 2-4 месеца предварително за програми извън страната. Това е необходимо, за да се направят своевременни резервации по хижи или хотели, да се осигури необходимия транспорт, да се осигурят визи и други.

6. Ако не се сформира група до определения краен срок за записване, програмата се отлага и всички записани до този момент клиенти ще бъдат информирани за следващите възможни дати. Ако никоя от тях не ви е удобна и поради това се откажете от програмата, депозита ще ви бъде възстановен в пълната си стойност.

7. Изискваме предплащане на всяка една от услугите, които предлагаме, поради ред причини. Една от най-важните е, че много хора се отказват в последния момент без основателна причина и това ще провали програмата (ако необходимия брой участници падне под минимума за програмата).

8. Ако не сте сигурни до последно за участието си ви препоръчваме да си направите застраховка отмяна на пътуване. Особенно при закупуването на самолетни билети 5-6 месеца по-рано.

8. Ние предлагаме 3 метода на плащане:

- Банков превод;
- Чрез ePay.bg;
- Кеш в офиса на фирмата.

9. Всяка онлайн заявка има сила на договор.


Възрастови ограничения:

10. Всички участници под 16-годишна възраст задължително трябва да предоставят след записването си разрешение от настойниците /родителите си в писмен вид - декларация, която трябва да бъде подписана от поне един от настойниците.

11. Долна възрастова граница за всички наши програми е 12 години. Горна граница няма, но над 60-годишна възраст изискваме задължителен медицински преглед преди записването в избраната програма.

12. Изискваме задължителен медицински преглед от всички участници при записване в програми, на които има голяма надморска височина или много сериозни и продължителни натоварвания.


Отговорности:

13. Вертикален свят не носи отговорност за промени в програмата, причинени от форсмажорни обстоятелства.

14. Вертикален свят не носи отговорност при връщане на клиент от гранични власти поради нередни лични документи или при санкции поради неспазване на законите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не.

15. Вертикален свят не носи отговорност за неизпълнението на програмата поради физическа неподготвеност или липса на качествена екипировка по време на програмата.

16. Вертикален свят не носи отговорност за неуспешно реализирана програма поради влошени метеорологични условия, падане на лавини или каменопади по маршрута на програмата или други непредвидени обстоятелства, които могат да попречат на успешното реализиране на програмата.

17. Инструкторите и водачите отговарящи за здравето и живота на клиентите имат право да върнат клиент по всяко време и от всяко място по своя преценка. В този случай Вертикален свят, инструкторите и водачите не носят отговорност за всички следващи действия и събития от страна на клиента при неспазване на поставените условия и решения от ръководителя по време на програмата.


Промени на програми, цени или дати на провеждане:

18. Вертикален свят си запазва правото да внася промени в програмата при обстоятелства извън наш контрол, които налагат това. В случай на такива промени клиентите ще бъдат информирани своевременно и ще могат да приемат промените, да изберат друга програма или да анулират заявката си, без от това да произтичат финансови санкции за тях.

19. В случаите на по-малко записали се клиенти от минималният задължителен брой Вертикален свят може да анулира провеждането на програмата, като уведоми своевременно записалите се клиенти. Също така ние можем да предложим друга цена, която да компенсира малкия брой участници, но програмата ще се проведе само при съгласие на всички записани до този момент клиенти.

20. Вертикален свят си запазва правото да анулира определена дата от календара, ако метеорологичните прогнози са лоши и има опасност за живота на клиентите. В този случай участниците в програмата ще бъдат информирани своевременно и ще могат да изберат друга програма, друга дата от календара или да анулират заявката си, без от това да произтичат финансови санкции за тях.

21. Цените на нашите международни програми са калкулирани при следните валутни курсове: един щатски долар = 1.75 лева, едно
евро = 1.96 лева и една британска лира = 2.35 лева.

22. При настъпила съществена промяна в разходите, описани в програмата, а така също и на валутните курсове обявени в точка 21, по който е калкулирана програмата, общата пакетна цена може да бъде коригирана. Нейната промяна следва да бъде икономически обоснована и да съответства на изменените разходи. Правото за корекции на цената е от изключителната компетентност на организатора.


Задължителни изисквания към клиентите:

23. Клиентът е длъжен да си осигури ЦЯЛАТА задължителна лична екипировка и инвентар. В противен случай това може да бъде причина участникът да бъде върнат на определен етап от програмата, което ще бъде изцяло за негова сметка без компенсации от страна на Вертикален свят.


Условия за връщане на депозит:

24. Депозит може да бъде възстановен на клиент, ако той се откаже от участие в програма минимум 1 месец предварително, но също така моментната ситуация трябва да отговоаря на следните условия:

- В момента на отказването все още няма сформирана група и ако това отказване не проваля провеждането на вече потвърдена от Вертикален свят програма.

- Депозита ще бъде възстановен и в случай, че клиентът си намери заместник и прехвърли финансовата отговорност върху него или ако междувременно се появи друг клиент, който да желае да заеме неговото място.

25. Връщането на депозита ще бъде направено по същият начин, чрез който клиента го е внесъл във Вертикален свят. Ако връщането на парите става по банков път ще отдържим от общата сума таксите за банковия превод.

26. Депозит не се възстановява, ако клиента не съдейства за връщането на сумата от наша страна в продължение на 3 месеца.

The last update was made on 27 May 2017