Вертикален свят
Школа Курсове Изкачвания Трекинги Календар Магазин Кой какво Гидовник Дневник Класации Видео Галерия Статии Новини
   Вие не сте регистриран потребител !   Вход и регистрация в сайта   
×
Екипът на Вертикален свят Ви пожелава едно приятно и пълноценно прекарване с първият български информационен портал за катерене и алпинизъм, онлайн от 1 декември 2001 година.

Защо плащаме за обучениеАдриан Станчу, Дневник  |  Редактирана на 21/03/2008


[img:e40665721b]http://www.verticalworld.net/articles/uploads/pics/article_285.jpg[/img:e40665721b]


[b:e40665721b]Успехът на една програма е споделена отговорност между консултанта, мениджмънта и HR-а[/b:e40665721b]


"Абе я дай някакъв тренинг. Определено имаме нужда от това." Молба, на която е трудно да откликнеш адекватно и същевременно да откажеш, особено когато това е твоят бизнес и си изкарваш хляба с това. Въпреки че написано черно на бяло изглежда балкански абстрактно, това е често срещано "запитване" от страна на иначе квалифицирани и опитни мениджъри. Проблемът идва от недостатъчното разбиране на функционалността на различните подходи за обучение и тяхната реална полезност.

"Добре. Ще ти дам 2000 лева за обучение, но ако ми кажеш кога и как точно ще ми се върнат?" Въпрос, който е повече от нормален и съдържа в себе си основни принципи на инвестиционната бизнес логика, мениджърски подход към управление на ресурсите и предприемаческа заинтересуваност. Актуалността на тематиката, липсата на адекватно образование и оскъдността на ресурса от качествен човешки потенциал в корпоративната среда в България, а и в световен план, налага все повече нуждата от правилни отговори на провокиращи въпроси, свързани с финансовия план на отдел "Човешки ресурси".


[b:e40665721b]Защо плащаме за обучение[/b:e40665721b]

Добър начин да дадем отговор на този въпрос е да тръгнем от разбирането, че управлението на човешките ресурси трябва да започва от стратегическото ниво, да е съгласувано с по-големите стратегически цели и планове на организацията. От 1990 г. насам, когато за пръв път се заговори за тренинги и фирмени обучения в България, вместо повишаване на квалификацията първоначално провежданите практики се свеждаха до обучения по продажби за търговски екипи, където резултатността можеше да се измери лесно с повишението на нетните приходи. В последните 2-3 години все по-често се наблюдава, че по време на сесията, посветена на очакванията, с която започва всеки курс или програма, участниците или не искат нищо, или още по-лошо - директно заявяват, че са на обучение само защото началниците им са ги накарали да участват. Това вреди сериозно както на ефективността на процеса, така и на очакваната възвращаемост и мениджърска нагласа за резултатите от обучението, така че все повече си струва да зададем въпроса защо плащаме за обучение. Защото просто го има в бюджета и се планира по инерция? Или защото това е наистина необходима инвестиция с очаквана възрващаемост? Тези въпроси често изплуват по време на преструктуриране или намаляване на бюджета, когато именно частта за обучение най-често е първата, която отпада, въпреки че тъкмо тогава от него има най-голяма нужда. Едно от най-големите предизвикателства пред процеса на развитието на служителите е какви очаквания възлагаме на програмата за обучение и как ще измерим изпълнението им. Най общо се очертават няколко типични ситуации:

- Минимални цели. Забележителен брой програми за обучение се провеждат без смислени цели. В тази категория влизат например прословутите "тим билдинг" събития, които най-често са фирмени партита, целящи (ако изобщо имат цел) да релаксират екипа, и се правят с идеята да "заздравим комуникацията и да мотивираме екипа". Тук се включват и програми от типа "понякога участваме в обучение по продажби, за да си опресним знанията".

- Максимални цели. В другата крайност са запитвания за програми, които очевидно избягват сложността и дълбочината на темата. Чудесен пример за това е клиент, който иска "тим-билдинг" в рамките на ден и половина, след който вътрешната конкурентност на екипа, скуката и циничните нагласи към работата трябва да бъдат преодолени. Правилният отговор е, че ако някой може да промени поведението на хората за 10 часа, той би ръководил света, а не би водил курсове. Като цяло целите, свързани с промяна на поведението, не могат да бъдат постигнати бързо и никога чрез обучение. За постигането им е необходима постоянна и съгласувана намеса от страна на консултантите, и особено на мениджмънта в дългосрочен план (1-2 години).

- Недостатъчно разбрани цели. Често се отправят запитвания от типа: нашите хора не могат да продават, имат нужда от обучение по умения за продажби. Такава тема свидетелства за дълбоко неразбиране какво точно прави един успешен екип по продажби. Повърхностно и прибързано техният неуспех е отдаден на липсата на обучение, а всъщност се дължи на грешен мениджърски подход и на процеса за подкрепяне на мотивацията.

Тогава какъв е отговорът? Програмата за обучение, която дава резултати, трябва да бъде последователна, организирана навреме с оглед средно- и дългосрочните планове и добре съгласувана с методите, процесите и ценностите на възлагащата организация. С други думи, ако искаме тя да постигне целите си, тогава това не би могло да бъде еднократно събитие под формата на програма "полуфабрикат", извадена от контекста и проведена в критична ситуация. Необходимо е добре да бъдат разбрани целите на програмата или на всеки неин етап, ако тя е дългосрочна. Още повече, трябва да разберем, че крайната цел на организацията обикновено не може да бъде постигната само с обучение, а чрез комбинация от обучение, личен коучинг**, методология и цели на мениджмънта, мотивиране и възнаграждаване на желаната нагласа.

Типовете възможни цели обикновено се групират в три големи категории (виж таблицата). В зависимост от това, което мениджмънтът и участниците очакват от една програма за развитие, ролята на обучението в уравнението може да се окаже по-малка. Прибързаното и случайно възлагане на задачи на един участник в процеса, както и разпределението им без внимателен анализ на практика гарантират провал на програмата. Успехът е възможен само ако всички страни си сътрудничат и поемат своята роля.

А как измерваме ефекта на програмата за обучение? Съвременната практика предлага 4 нива при измерване на резултатите от програма за обучение, а именно:

- Въздействие. Това ниво се покрива от всички, които възлагат програма. То се отнася до измерване на въздействието на програмата върху участниците, на степента, до която те виждат практическата й приложимост, и се материализира в така известните сега "щастливи листове".

- Приемане. Това ниво е особено ценно при програми за обучение, насочени към познание, но и при такива, насочени към умения. Те могат да бъдат измерени чрез теоретични или приложни тестове, но също така чрез практически казуси, приложения и упражнения. Често е необходимо да гласуваме отговорност за това ниво на обучителя, ако му имаме доверие.

- Приложение. Това ниво цели да установи до каква степен участниците прилагат в практиката усвоените концепции. Това измерване може да се направи чрез супервизиране, коучинг, кампании "таен клиент" и т.н.

- Ефект. Това ниво цели да установи до каква степен практическото приложение на програмата за обучение има желания ефект. Измерването може да се направи дори с инструмента, който е помогнал да се очертае проблема в началото (например проучване на удовлетвореността на клиентите).

Тук трябва да се каже, че отговорностите на консултанта за крайния резултат от програмата за обучение най-често са концентрирани в ниво 1 и 2, докато тези на организацията са в ниво 3 и 4. Ето защо една добра програма за обучение трябва да отговаря на стратегическите цели на организацията, да е организирана и последователна, да има ясни и постижими цели, да е интегрирана в практиката на мениджмънта, участниците да са мотивирани от резултатите й, а мениджърите да са отговорни и заинтересувани от развитието й. Преди всичко необходимо е да се разбере, че успехът на една програма за обучение не е отговорност на консултанта, нито на отдела по човешки ресурси, нито на оперативния мениджмънт. Той е споделена от всички тях отговорност и докато не се сформира такава стратегическа мениджмънт група, целяща промяна, ние ще продължаваме да си задаваме въпроса защо плащаме за обучение.


Споделяне във Facebook

Оценка (): Видяна е 3348 пътиВАШИТЕ КОМЕНТАРИ

ОЩЕ СТАТИИ ПО ТЕМА Team Building:
Рафтинг или боксова круша?
Мотивиране на служителите с помощта на тиймбилдинг
Как се създава добър работен екип
Сплотяване на свободните атоми
Краят на безплатния обяд
Екстремно сближаване на екипа
Изграждане на успешни екипи
Маймуна в багажника
Тиймбилдинг по руски
За няколко глътки адреналин


Важни новини !!!


 • 27/06/2017

  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ

  коментара


  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ
  Магазин Вертикален свят търси ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ с познания в сферата на планинарството, катеренето, алпинизма, планинското бягане и екстремните спортове. ОТГОВОРНОСТИ: - Приветливо и учтиво посрещане на клиентите в търговския обект; - Информиране и консултиране за стоките и услугите в търговския обект, по телефона, онлайн по имейл и във фейсбук; - Поддържане на търговски вид на стоките
 • 15/12/2018

  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси инструктори и планински водачи

  коментара


  Школа по катерене и алпинизъм
  Школа по катерене и алпинизъм "Вертикален свят" търси опитни алпинисти и катерачи за ИНСТРУКТОРИ, както и ВОДАЧИ с опит в планинско и алпийско водене. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ: 1) Планински водач. Водачи могат да бъдат хора със завършен курс за професионална квалификация в Асоциация "Планини и хора" или подобна организация, да са завършили НСА специалност "Туризъм и алпинизъм", да са ...
 • 21/03/2018

  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond

  коментара


  Представяне на новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond
  С това филмче и кратко описание на новите продукти искаме да ви представим новата серия дрехи за дъжд на Black Diamond, които са едновременно водозащитени, вятъроустойчиви, дишащи и разтегливи.
 • 14/06/2018

  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали

  коментара


  Colin Haley направи нов скоростен рекорд на гребена Касин на Денали
  Colin Haley подобри предишният рекорд с почти двойно по-бързо време. Затъпявайки зъбите на своите котки като млад алпинист в Каскадите, Colin Haley винаги е мечтаел за големите планини. Докато Патагония и големите планини на Азия бяха крайни цели, региона на Центеална Аляска предлагаше върхове с по-висока степен, макар и с по-удобен и лесен достъп.
 • 06/06/2018

  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа

  коментара


  Нов скоростен рекорд на Носа на Ел Кап за под 2 часа
  Alex Honnold и Tommy Caldwell направиха 3-ти пореден скоростен рекорд на Носа и този път изкатериха 1000-метровият маршрут за 1 час 58 минути 7 секунди. Reel Rock поства в Instagram, "Тази сутрин на El Capitan тези супер герои заковаха времето на 1:58:07." Екипът подобри своя собствен предишен рекорд с почти 4 минути и станаха първите хора, които са катерили Носа за под 2 часа. Warren Harding и компания ...
 • 11/02/2018

  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+

  коментара


  Адам Ондра направи първия флаш в света на 9а+
  Adam Ondra премина флаш Super-crackinette, 9a+, в сектора Praniania в Saint Leger du Ventoux, Франция. Alex Megos направи първото изкачване на маршрута през октомври 2016. Според Fanatic climbing маршрута няма истинска трудност, само около 25-30 движения по много непрекъснато трудно и на пръсти катерене в голям надвес, където най-трудната част идва точно преди свързването на директния старт с оригинални ...
 • 24/10/2017

  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b

  коментара


  Angela Eiter стана първата жена в света преминала 9b
  Австрийската катерачка Angela Eiter стана първата жена в света изкатерила 9b, с нехйното преминаване на маршрута La planta de shiva, изкатерен за първи път свободно през 2011 от Адам Ондра в района Villanueva del Rosario в Испания.
 • 05/09/2017

  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия

  коментара


  Adam Ondra изкатери първото в света 9c във Flatanger, Норвегия
  На 3 септември Adam Ondra направи първото свободно изкачване на своя проект наречен Project Hard. Маршрутът се намира в пещерата Flatanger, Норвегия и 24-годишният чешкият катерач оцени като 9c. Това разбира се трябва да бъде потвърдено и чак след това 45-метровата линия ще стане първото в света 9c.
 • 05/06/2017

  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан

  коментара


  Алекс Хонълд изкачи свободно соло Ел Капитан
  В събота известният катерач Алекс Хонълд стана първият човек, който изкачва Ел Капитан без да използва въжета или други обезопасителни съоръжения и извърши вероятно най-великото постижение в историята на чистото скално катерене.
 • 23/05/2017

  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест

  коментара


  Kilian Jornet постави нов рекорд за скоростно изкачване на връх Еверест
  Ски алпинистът и ултрабегач Kilian Jornet постави един нов рекорд за скоростно изкачване на най-високият връх в света - Еверест в раните часове на 22 май, качвайки се на върха за 26 часа. 29-годишният испанец премина по маршрута през Северната стена в едно единично катерене без използването на кислород и фиксирани въжета.Последни новини !!!


 • 26/10/2018

  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон

  коментара


  Как да се подготвим за задаващия се зимен сезон
  SOHO представя един интересен и практично-полезен разговор за това как да се подготвим за по-сигурни и безпроблемни преходи през задаващия се сезон. Гост в третото издание от поредицата събития в SOHO - SoADVENTUROUS, свързани с приключения и пътешествия, е опитният планински ...
 • 07/09/2017

  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд "Сам на скалата"

  коментара


  Новата автобиографична книга на Алекс Хонълд
  Излезе от печат автобио-графията на безапе-лационния символ на съвременното катерене Алекс Хонълд. Защо го правиш? Не се ли страхуваш, че ще умреш? Два въпроса, с които Алекс Хонълд е обстрелван почти ежедневно. 32-годишният катерач е необяснима загадка – също като невъзможни ...
 • 23/05/2017

  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017

  коментара


  Представяне на La Sportiva G5 по време на ISPO 2017
  La Sportiva G5 е ултра технична водозащитена обувка за височинен алпинизъм и работа навън в студени условия. Тя е лесна за обуване дори с ръкавици благодарение на новата системата от връзки Boa® в долната част на обувката и велкро лепенките в горната й част. Обувката е направ ...
 • 11/05/2017

  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid

  коментара


  Представяне на новият челник Petzl Tikka Hybrid
  Проста и компактна, новата TIKKA предлага 200 лумена яркост и широко разпръсване на светлината. С дълга продължителност на осветяването тя е практична за аутдор активности като къмпинг или трекинг, или за пътуване и също за ежедневни активности около дома или колата. Фосфорес ...
 • 10/05/2017

  Плащане с кредитни и дебитни карти

  коментара


  От днес вече ще можете бързо, лесно и сигурно да плащате своите онлайн поръчки с кредитни или дебитни карти през системата на Борика, без да заплащате излишни комисионни. Вече няма да е нужно да се регистрирате в различни разплащателни платформи и да преминавате през дълги процедури по оторизацията им. Магазин Вертикален свят изцяло покрива ра ...
 • 06/01/2017

  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude

  коментара


  Новата планинарска и фрийрайд седалка Petzl Altitude
  ALTITUDE е ултралека планинарска и скиорска седалка, която можете да сложите, докато сте със ски или котки на краката. Направена е с конструкцията WIREFRAME и тежи само 150 g.
 • 31/12/2016

  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле

  коментара


  Нов смесен маршрут на Пиц Бадиле
  На 16 ноември 2016 Marcel Schenk и Simon Gietl направиха първото изкачване на Amore di Vetro (800 метра, M5, R) - един нов леден и смесен маршрут на Североизточната стена на Пиц Бадиле.
 • 20/12/2016

  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден

  коментара


  Pete Whittaker на първото изцяло свободно соло с въже на El Cap за един ден
  Pete Whittaker направи първото изцяло свободно соло изкачване на El Capitan в Йосемите за един ден, използвайки соло техники с въже. Pete изкатери класическият 37 въжета Freerider с трудност 5.12d за 20 часа и 6 минути. Той беше преминал маршрута флаш през 2014. Само два пред ...
 • 06/12/2016

  Онлайн катерачно състезание

  коментара


  Вертикален свят с подкрепата на магазин Вертикален свят организират първото по рода си в България онлайн катерачно състезание. Състезанието ще се проведе в периода 1 януари - 31 март 2017 година. За да участвате в състезанието е необходимо да осъществите следните стъпки: 1. Да се регистрирате в сайта като потребител 2. Да се логнете с потребите ...
 • 03/11/2016

  Представяне на La Sportiva Skwama

  коментара


  Представяне на La Sportiva Skwama
  В това ревю Neil Gresham, Adrian Baxter и Stu Littlefair говорят за най-новата катерачна иновация на La Sportiva, технологията "S-Heel", която е част от новите модели еспадрили Skwama и Otaki. Skwama са чувствителни, пасващи удобно, меки катерачни обувки идеални за топ постиж ...


Курсове по катерене и алпинизъм


Affiliate Program  -  Линкове  -  Реклама  -  Абонамент  -  Препоръчайте ни  -  RSS

Вертикален Свят ЕООД © Copyright 2001-2019

Sitemap